Đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của Nhân dân

Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An (tổ chức đầu tháng 12/2022), thông qua đường dây điện thoại trực tuyến, ông Hồ Quý Thành (xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu) phản ánh việc gia đình ông mua đất đấu giá và đã nộp đủ tiền, nhưng hơn 2 năm chưa được giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ý kiến của ông được chủ tọa kỳ họp tiếp thu và ngay sau kỳ họp chuyển đến UBND huyện Quỳnh Lưu xem xét, trả lời. Chỉ sau hơn 20 ngày tính từ thời điểm ông Thành phản ánh, UBND huyện Quỳnh Lưu đã vào cuộc giải quyết, giao đất ngoài thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông.

Các đồng chí Nguyễn Nam Đình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu về chất lượng tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí Nguyễn Nam Đình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu về chất lượng tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Cũng thông qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh, ông Trần Võ Long, ở xóm 1, xã Thanh Đồng (huyện Thanh Chương) đã phản ánh việc ông đã làm thủ tục hưởng trang cấp dụng cụ phục hồi chức năng chỉnh hình đối với thương binh từ tháng 6 năm 2022 nhưng chưa được giải quyết. Kiến nghị của ông Trần Võ Long được Thường trực HĐND tỉnh chuyển Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An. Trên cơ sở đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã kiểm tra và xác định, ông Trần Võ Long đã có đơn đề nghị cấp phương tiện trợ giúp gửi về Sở nhưng chưa có đủ hồ sơ theo quy định, mà cụ thể là chưa có giấy khám và chỉ định việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện của cơ quan y tế có thẩm quyền, nên chưa đủ cơ sở để giải quyết trợ cấp.

Sau kiểm tra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn ông Trần Võ Long bổ sung đầy đủ hồ sơ, và cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, thiết bị phục hồi chức năng theo quy định tại Quyết định số 4957/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/8/2022 cho ông Trần Võ Long.

HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về chính sách phát triển miền núi tại Tương Dương. Ảnh: Thành Cường
HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về chính sách phát triển miền núi tại Tương Dương. Ảnh: Thành Cường

Trên đây là hai trong hàng trăm ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư được HĐND tỉnh tiếp nhận, chuyển và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết từ đầu năm đến nay. Cùng với tiếp nhận, đôn đốc, từ đầu năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đưa công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, Nhân dân vào chương trình nghị sự hàng tháng. Đặc biệt, quan tâm tổng hợp, rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm hoặc có biểu hiện đùn đẩy trong giải quyết giữa các cấp, ngành để kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết, thể hiện sự đeo bám đến cùng của HĐND tỉnh đối với công tác này.

Việc thông tin kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân được đa dạng trên nhiều kênh. Thay vì chỉ gửi kết quả giải quyết về các địa phương như lâu nay, Thường trực HĐND tỉnh giao Phòng Dân nguyện – Thông tin, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp kết quả giải quyết theo từng đơn vị bầu cử gửi từng đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri; đồng thời đăng công khai trên Trang thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân tỉnh Nghệ An; gửi trực tiếp đến cử tri qua điện thoại, Gmail, Zalo (do các kỳ tiếp xúc cử tri, tiếp nhận đơn thư, phản ánh, HĐND tỉnh đều yêu cầu cử tri và Nhân dân cung cấp đầy đủ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại).

Quang cảnh Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện, trong đó có hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị, phản ánh của cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện, trong đó có hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị, phản ánh của cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Như Khôi – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Khi kết quả giải quyết được thông tin đến cử tri bằng nhiều kênh, ngoài tăng tính công khai, minh bạch trong trả lời, giải quyết của các cơ quan chức năng, khắc phục tình trạng cùng một nội dung của cùng một cử tri kiến nghị nhiều lần; có những nội dung cử tri địa phương này kiến nghị, phản ánh có thể nhiều cử tri ở nhiều địa phương quan tâm cùng vấn đề cũng có thể nắm được, giảm việc tiếp nhận, phản ánh các ý kiến, kiến nghị trùng lặp.

Theo tổng hợp từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tiếp nhận, tổng hợp, phân loại, chuyển hơn 700 ý kiến, kiến nghị của cử tri và 225 đơn thư của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời.

Cán bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp kiến nghị, phản ánh của Nhân dân qua đường dây điện thoại trực tuyến. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp kiến nghị, phản ánh của Nhân dân qua đường dây điện thoại trực tuyến. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa – Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, hiện tại việc tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, phản ánh của cử tri đang được gộp chung; việc trả lời đạt tỷ lệ 100%, song việc giải quyết chưa đảm bảo 100%, bởi thực tế có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân chưa được giải quyết liên quan đến nguồn lực, liên quan đến cơ chế chính sách và các quy định của pháp luật còn bất cập, chồng chéo…

Điều này đặt ra cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh những trăn trở, cố gắng làm sao “bóc tách” rõ hơn, nội dung nào đã giải quyết, nội dung nào là trả lời, giải trình; đồng thời phải thực hiện một bước cao hơn nữa: nội dung nào kiến nghị mới, nội dung nào đã kiến nghị lần 2, lần 3… để dễ theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành thấy rõ trách nhiệm để tập trung vào cuộc xử lý.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tìm hiểu việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp do HĐND tỉnh ban hành tại huyện Thanh Chương; Đại biểu HĐND tỉnh giám sát khai thác khoáng sản ở xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu). Ảnh: Mai Hoa - PV
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tìm hiểu việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp do HĐND tỉnh ban hành tại huyện Thanh Chương; Đại biểu HĐND tỉnh giám sát khai thác khoáng sản ở xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu). Ảnh: Mai Hoa - PV

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi, cho rằng: Luật Chính quyền địa phương quy định rõ, HĐND là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Trách nhiệm của đại biểu HĐND phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; đồng thời trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri. Bởi vậy, đòi hỏi trách nhiệm của mỗi đại biểu phải được nâng lên để vừa trả lời, giải đáp trực tiếp được các vấn đề cử tri đang quan tâm phản ánh, vừa tổng hợp, phân loại, chuyển tải, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh, hiệu quả, nhất là kiến nghị mang tính cấp bách, sát thực cuộc sống của người dân; tránh chỉ tiếp thu, tổng hợp và chuyển các cơ quan chức năng giải quyết là hết nhiệm vụ.

Cùng với trách nhiệm của mỗi đại biểu, hiện tại HĐND tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo “hành trình” từ tiếp nhận kiến nghị cử tri, chuyển đến UBND tỉnh và UBND tỉnh chuyển đến các sở, ngành, địa phương giải quyết và trả lời kết quả giải quyết đến cử tri được theo dõi chặt chẽ, từ đó nâng cao trách nhiệm ở mỗi khâu giải quyết.

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định 25, ban hành ngày 11/72019 về quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, phù hợp yêu cầu thực tiễn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Sự nỗ lực của cơ quan HĐND tỉnh và từng đại biểu HĐND tỉnh, bên cạnh nhằm làm tốt hơn vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân mà còn góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.