#đất bãi

11 kết quả

Luân canh trên đất bãi ở Thái Hòa

Luân canh trên đất bãi ở Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Tận dụng lợi thế đất bãi phì nhiêu, màu mỡ, mấy năm lại đây bà con các xã vùng ven đô thị xã Thái Hòa đã mở rộng diện tích canh tác, chuyển đổi cây giống, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao.