Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Võ Đức 25/05/2021 15:22

(Baonghean.vn) - Tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ con đường cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội" là đúng đắn; tôn vinh, tri ân sâu sắc những cống hiến vĩ đại của Người với cách mạng Việt Nam.

Ngày 25/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 381-CV/BTGTU về đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực gắn với tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh tư liệu
Ảnh tư liệu.

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng đó, kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò, giá trị, ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cũng như cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với lịch sử và dân tộc Việt Nam.

Thông qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống lịch sử, ý nghĩa lớn lao của sự kiện Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; khẳng định con đường cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội" là đúng đắn, sáng tạo; tôn vinh, tri ân sâu sắc những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta./.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Copy Link
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO