Đẩy mạnh xây dựng 10 trung tâm trọng điểm vùng Bắc Trung bộ ở TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2468 ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển TP. Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị chiều 19/4.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Ngọc Hoa, Huỳnh Thanh Điền; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và một số địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Theo đó, TP. Vinh được xác định có chức năng là đầu tàu tăng trưởng và giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung bộ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP. Vinh và các ngành, địa phương liên quan tập trung thảo luận cách tiếp cận, xây dựng kế hoạch phù hợp nhằm huy động, phát huy nguồn lực hiệu quả; điều chỉnh địa giới hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ…. Qua đó, khi đưa vào triển khai có tính khả thi, đạt hiệu quả cao, nhằm xây dựng TP. Vinh văn minh, hiện đại, đạt các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, nhấn mạnh phải tìm ra giải pháp về vốn đề thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh, Kế hoạch thực hiện có vai trò quyết định cho sự phát triển của TP. Vinh, do đó khi xây dựng phải đảm bảo chất lượng. Dựa trên quan điểm đó, TP. Vinh phải tiếp thu tinh thần cuộc họp, thành lập tổ chuyên môn để viết lại đề cương Kế hoạch triển khai Quyết định 2468 theo hướng thể hiện được nhiệm vụ, quan điểm, mục tiêu cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận buổi làm việc yêu cầu TP. Vinh và các ngành phối hợp xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định 2468 đảm bảo chất lượng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: trên cơ sở 10 trung tâm vùng đã được xác định, Kế hoạch phải thể hiện phương án triển khai theo từng nhóm lĩnh vực. Bên cạnh đó, dựa trên đề cương Kế hoạch, Văn phòng UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các ngành liên quan theo 10 lĩnh vực đề xuất công việc cụ thể của ngành.

10 trung tâm chính ở TP.Vinh: trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo của vùng Bắc Trung bộ. TP. Vinh cũng được xác định là đầu mối giao thông, cửa ngõ quan trọng của vùng Bắc Trung bộ, cả nước và quốc tế.

Thành Duy