Đề án thành lập Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an

Chiều 16/12/2015, tại Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HCKT) và các đơn vị chức năng Bộ Công an về Đề án thành lập Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an.
 
Tham dự buổi làm việc có Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an.
 
Theo nội dung Đề án, Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục HCKT, có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý các hoạt động mua sắm tài sản trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) và trực tiếp triển khai thực hiện mua sắm tài sản từ các nguồn kinh phí Bộ Công an giao Tổng cục HCKT thực hiện.
 
 
Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an có nhiệm vụ tập hợp nhu cầu, lập kế hoạch đấu thầu mua sắm tập trung; tổ chức mua sắm tập trung các loại tài sản theo quy định của pháp luật về đấu thầu trên cơ sở Danh mục mua sắm tập trung cho các đơn vị trong Tổng cục HCKT; thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn, dịch vụ về mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cho Công an các đơn vị, địa phương theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an…
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an là yêu cầu cần thiết và cấp bách trong tình hình hiện nay, nhằm nâng cao tính hiệu quả, đồng bộ về trang thiết bị trong CAND; tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn nhân lực, hạn chế tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản.
 
Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Ban chỉ đạo xây dựng đề án nhanh chóng bổ sung, chỉnh lý và hoàn chỉnh Đề án, trình lãnh đạo Bộ Công an xem xét, quyết định...
 
Theo Công an nhân dân