Đề nghị điều chỉnh quy hoạch dự án của Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An ​

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An đăng bài: “Trồng hàng nghìn ha cây cao su, doanh nghiệp vẫn “chưa được" thuê đất” thông tin về những tồn tại, bất cập ở dự án trồng cây cao su trên địa bàn huyện Quế Phong, đến ngày 10/9/2020, Sở TN&MT phát hành 2 văn bản gửi UBND tỉnh và Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An.

Đề nghị doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng đất

Tại Văn bản số 4602/STNMT-QLĐĐ gửi đến Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An, Sở TN&MT đề nghị công ty này báo cáo về tình hình sử dụng đất trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Quế Phong.

Văn bản số 4602/STNMT-QLĐĐ của Sở TN&MT gửi Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An. Ảnh: Nhật Lân

Cụ thể, Văn bản số 4602/STNMT-QLĐĐ của Sở TN&MT có nội dung: Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông báo số 187/TB-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành, địa phương có liên quan về dự án trồng cao su tại Nghệ An do Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An làm chủ đầu tư; căn cứ ý kiến của UBND huyện Quế Phong tại Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 22/6/2020 báo cáo kết quả rà soát các dự án chậm tiến độ, không triển khai trên địa bàn huyện Quế Phong. Sau khi xem xét, căn cứ quy định hiện hành, Sở TN&MT có ý kiến như sau:

Dự án trồng cây cao su của Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tại các Quyết định số 1708/QĐ-UBND.NN ngày 29/4/2009; số 5990/QĐ-UBND ngày 11/11/2009; số 5334/QĐ-UBND ngày 6/12/2011 và số 4081/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 trên địa bàn 3 huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong, với diện tích 10.759,6 ha.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ giao đất, cho thuê đất lưu tại Sở TN&MT cho thấy, đến thời điểm hiện nay Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An chưa tiến hành lập hồ sơ để thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trồng cây cao su theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Vì vậy, Sở TN&MT đề nghị Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An báo cáo về tình hình sử dụng đất của công ty trên địa bàn từng huyện, cụ thể: Diện tích quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; diện tích đã đưa vào sử dụng; thời điểm sử dụng đất đối với phần diện tích đã đưa vào sử dụng.

Vùng trồng cây cao su của Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An trên địa bàn xã Tiền Phong (Quế Phong). Ảnh: Nhật Lân

Đối với nội dung xử lý hồ sơ thuê đất của Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An tại huyện Thanh Chương, do liên quan đến xử lý tài sản công nên Sở TN&MT đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 2802/STNMT-QLĐĐ ngày 16/6/2020. Do vậy, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xử lý đối với tất cả các khu vực quy hoạch cho công ty tại các huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong, đề nghị Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An báo cáo phần diện tích thuộc tài sản công nằm trong phần diện tích quy hoạch để thực hiện dự án trồng cây cao su của Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An (đất của Tổng đội TNXP2-XDKT, Công ty Lâm nghiệp Anh Sơn, Lâm trường Quế Phong, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Hiếu, BQL Rừng phòng hộ Quế Phong...). Tiến hành lập trích lục, trích đo đối với phần diện tích đã đưa vào sử dụng để làm căn cứ lập hồ sơ thuê đất, cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo quy định.

Đề nghị điều chỉnh quy hoạch

Cùng ngày 10/9/2020, Sở TN&MT có Văn bản số  4600 /STNMT-QLĐĐ về việc điều chỉnh quy hoạch cây cao su của Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An trên địa bàn huyện Quế Phong gửi lên UBND tỉnh.

Văn bản số 4600 /STNMT-QLĐĐ của Sở TN&MT gửi UBND tỉnh. Ảnh: Nhật Lân

Tại đây, Sở TN&MT báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát do UBND huyện Quế Phong thực hiện đối với các dự án chậm tiến độ, không triển khai trên địa bàn (theo Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện Quế Phong); việc Báo Nghệ An số ra ngày 3/9/2020 đăng bài: “Hàng nghìn ha cây cao su, doanh nghiệp vẫn “chưa được” thuê đất” liên quan đến việc chồng lấn quy hoạch trồng cây cao su tại địa bàn huyện Quế Phong.

Cụ thể, dự án trồng cây cao su của Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An tại huyện Quế Phong được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch với diện tích 3.089 ha. Tuy nhiên, quy hoạch nêu trên còn những tồn tại, vướng mắc, như: Quy hoạch chồng lấn với công trình Thủy điện Châu Thắng, khu tái định cư Thủy điện Hủa Na; quy hoạch chồng lấn với diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của Lâm trường Quế Phong giao cho địa phương quản lý với diện tích khoảng 1.045,8 ha; quy hoạch không phù hợp với thực tế địa phương như quá sát khu dân cư, đầu nguồn sông, suối; trồng cao su chồng lấn với đất cộng đồng bản Pỏm Om (xã Hạnh Dịch); có khoảng 519 ha đã quy hoạch trồng cao su thuộc rừng tự nhiên tại xã Tiền Phong chồng lấn với phương án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư của xã Tiền Phong theo đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 20/9/2018.

Khá nhiều diện tích cây cao su của Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An trên địa bàn huyện Quế Phong đã đến kỳ khai thác. Ảnh: Nhật Lân

Theo Sở TN&MT, đối với nội dung xử lý chồng lấn quy hoạch trồng cây cao su tại địa bàn huyện Quế Phong, UBND tỉnh đã có các Thông báo: số 187/TB-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành, địa phương có liên quan về Dự án trồng cao su tại Nghệ An do Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An làm chủ đầu tư; số 1851/UBND-TH ngày 26/3/2019 về việc thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong, trong đó, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan xem xét cụ thể, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định phương án xử lý.

Ngoài ra, đối với nội dung liên quan đến phản ánh của cử tri huyện Quế Phong liên quan đến lấn chiếm đất của Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến, được UBND tỉnh giao tại Công văn số 5126/UBND-TH ngày 4/8/2020, Sở TN&MT đã có Công văn số 3917/STNMT-QLĐĐ ngày 10/8/2020 báo cáo UBND tỉnh.

Vì vậy, Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh tiếp tục giao Sở NN&PTNT chủ trì rà soát, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý, điều chỉnh quy hoạch trồng cây cao su của Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An để trả lời kiến nghị cử tri, phản ánh của báo chí theo đúng quy định.