Đề thi, bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2017

 Cập nhật đề thi và bài giải môn Vật lý thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 23/6.

1. D2. B3. D4. D5. C6. D7. B8. B
9. A10. B11. C12. B13. A14. C15. C16. B
17. C18. C19. B20. C21. B22. B23. 24. A
25. C26. B27. B28. B29. A30. A31. C32. A
33. A 34. C 35. A  36. B 37. A 38. C  39. 40. C 

Đề thi môn Vật lý THPT quốc gia 2017:

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 201

Theo Zing.vn