Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,3% từ 1/1/2017

Bộ LĐTBXH đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng từ 180.000 đồng – 250.000 đồng, bình quân 7,3% từ ngày 1/1/2017.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa đưa ra dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Theo đó, Bộ đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng từ 180.000 đồng – 250.000 đồng.

Theo dự thảo Nghị định: Về mức lương tối thiểu vùng, gồm 4 mức: Mức 3,75 triệu đồng, áp dụng đối với vùng I; mức 3,32 triệu đồng, áp dụng đối với vùng II; mức 2,9 triệu đồng, áp dụng đối với vùng III và mức 2,58 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng IV.

Theo Bộ LĐTBXH: Mức lương tối thiểu trên (tăng từ 180.000 đồng – 250.000 đồng so với hiện hành năm 2016, tương ứng với mức tăng theo tỷ lệ phần trăm từ 7,1 - 7,5% tùy theo từng vùng, mức bình quân tăng 7,3%) được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2016 dự kiến khoảng 4,5% - 5% để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động; cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 2% - 2,5% để thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người lao động.

Nếu thực hiện theo phương án nêu trên thì đáp ứng được khoảng từ 94% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy theo từng vùng.

Phương án điều chỉnh nêu trên cũng đã tính đến các tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh năm 2016 thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp cho người lao động trên cả mức lương và phụ cấp lương (thay vì chỉ đóng trên mức lương như hiện nay), mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp (dự báo tăng bình quân khoảng 0,3 - 0,5%, trong đó ngành dệt may, da giầy tăng khoảng 1,7-2,7%, đồng thời từng bước bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động (dự kiến bảo đảm khoảng 94% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động) và phù hợp với khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Mặt khác, phương án này cũng đã tính đến một phần  do năm 2016 đã điều chỉnh ở mức cao (năm 2016 điều chỉnh tăng 12,4% so với năm 2015, trong đó dự kiến chỉ số giá sinh hoạt CPI là 5-5,5% nhưng thực tế chỉ có 0,63%).

Về địa bàn áp dụng, cơ bản giữ nguyên 4 vùng và danh mục địa bàn ở 4 vùng theo quy định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ; nhưng có xem xét, cân đối điều chỉnh, bổ sung một số địa bàn áp dụng theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương. 

Cụ thể: Điều chỉnh phân vùng từ vùng II lên vùng I đối với huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; từ vùng III lên vùng II, gồm: Thành phố Hội An, Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam, thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh; Từ vùng IV lên vùng III, gồm: huyện Quế Sơn, Thăng Bình thuộc tỉnh Quảng Nam, thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh và điều chỉnh từ vùng III xuống vùng IV đối với huyện Giang Thành thuộc tỉnh Kiên Giang.

Về thời điểm áp dụng, được thực hiện từ ngày 1/1/2017./.

Theo VOV