#dịch vụ môi trường rừng

10 kết quả

Ảnh đại diện

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Cử tri Nghệ An kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng và mức chi trả dịch vụ môi trường rừng để nâng cao đời sống cho người dân miền núi và khuyến khích người dân tham gia bảo vệ rừng.
Nghệ An thu 63,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

Nghệ An thu 63,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean.vn) - Ngày 10/8, tại thành phố Vinh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. Tới dự, có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cấp, ngành liên quan, cùng các chủ rừng là tổ chức, các tổ chức chi trả cấp huyện, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn bản tiêu biểu.
Giám sát tại Sở Nông nghiệp

Khai thác tốt nguồn thu để bảo vệ, phát triển rừng

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tại cuộc làm việc của đoàn giám sát đoàn Đại biểu Quốc hội tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013 - 2018 đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, sáng 20/3.
Bất cập trong chi trả dịch vụ môi trường rừng giữa các lưu vực thủy điện

Bất cập trong chi trả dịch vụ môi trường rừng giữa các lưu vực thủy điện

(Baonghean) - Xung quanh việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, một số người dân thông tin đến Báo Nghệ An: Đơn giá chi trả cho đối tượng bảo vệ rừng trong năm 2016 có sự chênh lệch giữa các lưu vực thủy điện, có nơi chỉ đạt 28.000 đồng/ha/năm, dẫn đến tình trạng so bì; tiềm ẩn ảnh hưởng tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng.
Trên 75 tỷ đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng trong năm 2016

Trên 75 tỷ đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng trong năm 2016

(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Góp phần thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Góp phần thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean) - Chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định 99 của Chính phủ là chính sách mới chưa có tiền lệ, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn, phức tạp, nhưng với sự vào cuộc tích cực của các hạt kiểm lâm nên chính sách đã sớm đi vào cuộc sống, góp phần tạo bước chuyển mới trong công tác quản lý, bảo vệ rừng ở các huyện miền núi.
Kế hoạch hành động REDD+ giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch hành động REDD+ giai đoạn 2016 - 2020

(Baonghean) - Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2859/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động “Giảm phát thải hiệu ứng nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng” tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020, gọi tắt là REDD+. Theo đó, mục tiêu và nội dung của kế hoạch như sau: