Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên 61.754,55 ha, trong đó đất nông nghiệp 51.881,62 ha (chiếm 84,01%); đất phi nông nghiệp 9.444,93 ha (chiếm 15,29%); đất chưa sử dụng 428 ha (chiếm 0,69%).

Trung tâm hành chính huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
 So với hiện trạng sử dụng đất năm 2015, diện tích đất nông nghiệp giảm 1.429,14 ha, diện tích đất chưa sử dụng giảm 218,16 ha, đất phi nông nghiệp tăng 1.647,3 ha, chủ yếu dùng cho quốc phòng, phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Từ việc điều chỉnh quy hoạch sẽ cơ bản đáp ứng được tương đối đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho việc phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn, đáp ứng nhu cầu phát triển các trung tâm cụm xã. Qua đó, tạo thêm nhiều nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất; tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp.