Điều trực thăng tham gia diễn tập thực binh bắn đạn thật

(Baonnghean.vn) - Sư đoàn 324 – Quân khu 4 vừa tổ chức diễn tập thực binh bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn có sự phối hợp của không quân Bộ cho Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn. Cuộc diễn tập đã hoàn thành với chất lượng, kết quả tốt, đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị. Sau đây là một số hình ảnh nổi bật về diễn tập thực binh bắn đạn thật cấp tiểu đoàn của Sư đoàn 324 – Quân khu 4.

.
 
 
Lê Thắng  
(THQK4)