Đô Lương phấn đấu thêm 6 xã về đích nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sau 6 năm xây dựng chương trình mục tiêu xây dựng NTM, huyện Đô Lương đã có 10 xã về đích, phấn đấu cuối năm 2017 sẽ có thêm 6 xã về đích xây dựng NTM. 

Thanh Thủy - Lâm Tùng