Đô Lương: Thẳng thắn kiểm điểm, nghiêm túc khắc phục

(Baonghean) - Việc thực hiện kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Huyện ủy Đô Lương tổ chức nghiêm túc, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục hợp lý. 

Chi bộ cơ quan Huyện ủy Đô lương tổ chức kiểm điểm theo NQ T.W4. Ảnh: Nguyên Sơn

Trước khi thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức nhiều cuộc họp, đánh giá cụ thể từng tập thể, cá nhân, thành lập 10 tổ công tác của huyện về hướng dẫn cho 73 tổ chức cơ sở Đảng thực hiện. Huyện ủy cũng ra Thông báo số 420-TB/HU ngày 1/3/2017 gợi ý cụ thể những vấn đề cần kiểm điểm cho 13 tập thể, 37 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. 

Mặc dù, công tác tuyên truyền, hướng dẫn được tiến hành thường xuyên, nhưng khi bắt tay vào thực hiện, một số tổ chức, cá nhân chưa thực sự kiên quyết, thậm chí một số cơ sở đảng trước khi tiến hành kiểm điểm chưa chuẩn bị chu đáo, có biểu hiện “qua loa, đại khái”.

Trước thực tế đó, các tổ công tác của huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc; như Chi bộ 5a ở xã Nam Sơn, quá trình chuẩn bị chưa tốt, Huyện ủy đã yêu cầu chuẩn bị lại và tiến hành kiểm điểm sau. Đến nay, công tác kiểm điểm các tổ chức, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ xã Nam Sơn đã hoàn thành.

Qua kiểm điểm, nhận diện trong Đảng bộ xã Nam Sơn có 17 biểu hiện, BCH Đảng bộ có 15 biểu hiện ở 2 nhóm vấn đề về “tư tưởng, chính trị” và “đạo đức, lối sống”.Về cá nhân, qua kiểm điểm, đồng chí nhận ít nhất 6/27 biểu hiện và nhiều nhất là 14/27 biểu hiện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn cho biết thêm: “Những chi bộ, cá nhân đảng viên nào còn kiểm điểm chung chung thì được yêu cầu bổ sung bản kiểm điểm và lấy ý kiến tập thể để nhận diện rõ tồn tại. Tất cả các vấn đề được nhận diện, chúng tôi phân loại theo nhóm và đề ra giải pháp, kế hoạch sát đúng để khắc phục, trong đó ưu tiên những vấn đề cần chấn chỉnh ngay và có lộ trình cho những tồn tại khác…”.

Thường trực Đảng ủy xã Nam Sơn tổng hợp hồ sơ sau kiểm điểm để đôn đốc khắc phục. Ảnh: Nguyên Sơn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thịnh Sơn - đồng chí Thái Văn Hoan thì cho biết: Đến nay, BCH Đảng bộ và 18 chi bộ trên địa bàn xã đã hoàn thiện công tác kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Thường trực Đảng ủy đang tổng hợp hồ sơ, phân loại những biểu hiện để chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thực hiện chỉnh đốn. Quá trình đó, chú trọng đôn đốc những cán bộ, đảng viên chưa nhiệt huyết với nhiệm vụ được giao; gắn chấn chính kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và các đoàn thể của xã.

Đến nay, huyện Đô Lương đã hoàn thành công tác kiểm điểm các cơ sở đảng và đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những tồn tại đã được chỉ ra cụ thể trên tinh thần tự giác, gương mẫu; đúng quy trình từ trên xuống.

Quá trình kiểm điểm, theo đánh giá của đồng chí Bí thư Huyện ủy Trương Hồng Phúc, các cơ sở đảng đã khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để trù dập, công kích lẫn nhau gây mất đoàn kết nội bộ. Điều đó xuất phát từ nhận thức của mỗi tổ chức, cá nhân là kiểm điểm lần này để sửa chữa, khắc phục, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

“Một số đồng chí có biểu hiện chưa bằng lòng với vị trí công việc được phân công của tổ chức hay có biểu hiện làm việc cầm chừng, thiếu kỷ luật trong phát ngôn hoặc đùn đẩy trách nhiệm, phê bình hữu khuynh được phân tích kỹ lưỡng đã được đưa vào giải pháp khắc phục ngay; những biểu hiện khác đã được đưa vào kế hoạch hành động thường xuyên. Huyện ủy Đô Lương sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, đôn đốc các cơ sở Đảng thực hiện công tác khắc phục, sửa chữa sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một cách sát thực hơn” - Bí thư Huyện ủy Trương Hồng Phúc nhấn mạnh.

Nguyên Sơn