Đoàn thanh niên làm nhà ở cho hộ nghèo neo đơn

(Baonghean.vn) - Đoàn Thanh niên xã Thạch Ngàn (Con Cuông) vừa huy động đoàn viên thanh niên làm nhà ở cho gia đình ông Vi Văn Đương ở bản Bá Hạ, là hộ nghèo neo đơn.

Gia đình ông Vi Văn Đương thuộc diện hộ nghèo neo đơn, hai ông bà già yếu không còn khả năng lao động, sống dựa vào tiền trợ cấp hàng tháng. Trước hoàn cảnh đó, từ số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng của Uỷ ban MTTQ huyện, Đoàn thanh niên xã Thạch Ngàn đã huy động đoàn viên thanh niên trong bản Bá Hạ giúp đỡ hàng chục ngày công vận chuyển vật liệu, làm hoàn thành ngôi nhà ngói hai gian cho gia đình ông Đương.

Đoàn viên thanh niên xã Thạch Ngàn giúp làm nhà cho gia đình ông Vi Văn Đương. Ảnh: Bá Hậu

Là xã vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, song trong những năm qua Đoàn viên thanh niên xã Thạch Ngàn đã có nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn của tinh thần đoàn kết, xung kích. Phong trào  giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo tu sửa, làm nhà ở là một trong những hoạt động của tuổi trẻ xã Thạch Ngàn triển khai có hiệu quả.

                                                                           Chu Hạnh - Bá Hậu