Đoàn viên thanh niên giúp dân phòng chống bão số 10

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến bão số 10, lực lượng đoàn viên thanh niên toàn tỉnh nêu cao tinh thần xung kích góp sức với người dân các địa phương phòng chống bão.

Thanh niên huyện Diễn Châu giúp dân neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn.
Thanh niên cùng với người dân và các lực lượng giúp người dân chặt tỉa cây cối.
Các bạn trẻ huyện Hưng Nguyên cùng người dân khẩn trương thực hiện công tác phòng chống bão.
Một số bạn trẻ ở huyện Tương Dương giúp người dân cất trữ lương thực đến nơi cao ráo.
Khắp các thôm xóm của huyện Thanh Chương, ĐVTN là lực lượng đắc lực trong công tác phòng chống bão số 10.
Hỗ trợ chính quyền và người dân chằng chống các công trình trọng yếu vùng ven sông Lam, khu vực huyện Thanh Chương.


Nhóm PV - CTV

(Tiếp tục cập nhật)