#doanh nghiệp thành lập mới

8 kết quả

Doanh nghiệp giải thể tăng mạnh: Có phải nghịch lý?

Doanh nghiệp giải thể tăng mạnh: Có phải nghịch lý?

Mặc dù trong thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều hành động cụ thể để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, môi trường kinh doanh được đánh giá là đã tốt lên nhiều. Tuy vậy trong quý I/2016, số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc khó khăn tạm ngừng hoạt động lại tăng mạnh.