Doanh nghiệp vận chuyển hàng không phải có vốn tối thiểu 300 tỷ đồng

Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định doanh nghiệp vận chuyển hàng không phải có vốn tối thiểu 300 tỷ đồng nếu vận chuyển nội địa.

Theo Nghị định 92/2016/NĐ-CP về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng, doanh nghiệp vận chuyển hàng không phải có vốn tối thiểu 300 tỷ đồng đối với vận chuyển nội địa, và tối thiểu 700 tỷ đồng đối với vận chuyển quốc tế.

Doanh nghiệp phải có số lượng tàu bay duy trì suốt quá trình kinh doanh vận tải hàng không tối thiểu 3 tàu bay đối với kinh doanh vận chuyển hàng không; tối thiểu 1 tàu bay đối với kinh doanh hàng không chung; số lượng tàu bay thuê có tổ lái đến hết năm khai thác thứ 2 chiếm không quá 30% đội tàu bay.

Và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không phải là công dân Việt Nam.

Nghị định này cũng quy định tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam đối với tàu bay vận chuyển hành khách phải không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê. Riêng đối với tàu bay trực thăng không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê.

Đối với tàu bay vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, kinh doanh hàng không chung, không quá 15 năm từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê./.Theo VOV