Đổi mới cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội đồng nhân dân tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, tại Thành phố Vinh, HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016 

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh .  

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị xã và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Nhiệm kỳ qua, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh có nhiều cố gắng, làm việc đúng nguyên tắc, nêu cao trách nhiệm cá nhân và tập thể trước HĐND và đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động tổ chức kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, thẩm tra và xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng, có nhiều sáng tạo, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể đạt danh hiệu Trong sạch Vững mạnh tiêu biểu và 6 đảng viên Xuất sắc tiêu biểu năm 2015
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày diễn văn khai mạc và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ.
Đổi mới cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội đồng nhân dân tỉnh ảnh 3
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị.

Nhờ đó, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng các chủ trương, giải pháp lớn và ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh. Với tổng cộng 15 kỳ họp, nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh đã ban hành 204 Nghị quyết , trong đó có 39 Nghị quyết về tổ chức, cán bộ và 165 Nghị quyết chuyên đề. Đây là những cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch và tổ chức điều hành thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các vấn đề xã hội được chăm lo và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Diện mạo từ thành phố đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi có sự đổi mới rõ rệt. Niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền ngày càng được củng cố. Vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân được nâng cao.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh khóa XVI vẫn còn một số nhiệm vụ triển khai chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Một số Nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi có hiệu lực thi hành chậm được cụ thể hóa bằng các quy định cụ thể của UBND tỉnh để triển khai thực hiện.

Một số kết luận giám sát còn chung chung, nể nang, ngại va chạm; một số kiến nghị đề xuất chưa thực sự đúng trọng tâm, trọng điểm, khó tiếp thu, thực hiện; công tác đôn đốc, “đeo bám” đến cùng việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất sau giám sát chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên, quyết liệt; một số kiến nghị sau giám sát chưa được UBND tỉnh và các ngành thực hiện kịp thời, hiệu quả, nhất là giai đoạn đầu nhiệm kỳ.

Công tác tổng hợp, phân loại, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chưa thực sự khoa học và đầy đủ; Tình trạng đơn thư khiếu tố của công dân đang còn kéo dài.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt, rút ra những bài học thiết thực có thể vận dụng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác của HĐND trong nhiệm kỳ mới. Đó là bài học về hoạt động của HĐND tỉnh, công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết; hoạt động tiếp xúc cử tri; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ đại biểu HĐND; công tác phối hợp giữa HĐND với Đoàn ĐBQH, với UBND, UBMTTQ và các cơ quan...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, cũng có những khó khăn, thách thức. Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Hồ Đức Phowsc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với các cán bộ, các mẹ, các cháu làng trẻ SOS Vinh
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại hội nghị.

Trong đó, HĐND tỉnh có vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Vì vậy, việc đổi mới cơ cấu tổ chức, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND là công việc rất quan trọng. HĐND cần tích cực tham gia cùng với cấp ủy Đảng, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, đặc biệt quan tâm công tác nhân sự; lãnh đạo công tác hiệp thương bảo đảm phát huy dân chủ; phân bổ người ứng cử, hướng dẫn thực hiện quyền tự ứng cử của công dân, quyền vận động bầu cử… để cử tri chọn, bầu được những đại biểu tiêu biểu, có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, thực sự gương mẫu, xứng đáng là đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương..

Để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND và nâng cao vị thế của HĐND các cấp, cấp ủy các cấp cần bố trí đúng cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo của HĐND, lãnh đạo Ban HĐND, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

HĐND các cấp trong tỉnh cần chuẩn bị tốt cơ cấu tổ chức của HĐND khóa mới, đặc biệt là đại biểu HĐND chuyên trách; quán triệt và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đồng chí Hồ Đức Phowsc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với các cán bộ, các mẹ, các cháu làng trẻ SOS Vinh
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND với UBND, UBMTTQ tỉnh; giữa HĐND tỉnh với HĐND cấp huyện, cấp xã; thực hiện tốt chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, tăng cường công tác tiếp xúc, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, để qua đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung phối hợp trọng tâm
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Dịp này, 72 tập thể và 109 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng Khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Mai Hoa

Tin mới

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(Baonghean.vn) - Ban lễ tang cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Sông Lam Nghệ An: Muốn danh hiệu không thể thiếu ngoại binh

Sông Lam Nghệ An: Muốn danh hiệu không thể thiếu ngoại binh

(Baonghean.vn) - Trong những danh hiệu mà SLNA đã đạt được tại V.League, đều có đóng góp của các ngoại binh. Mùa giải năm nay Sông Lam Nghệ An không còn có sự phục vụ của Văn Đức và Văn Khánh. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của 2 tân binh hứa hẹn sẽ giúp SLNA có vị trí tốt ở V.League 2023.
Ban Dân tộc kiểm tra Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc kiểm tra Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày (từ 31/1-2/2), đoàn công tác Ban Dân tộc đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi  và một số chính sách liên quan đến đồng bào DTTS tại các huyện miền núi Nghệ An. 
5 vùng quy hoạch mới hai bên bờ sông Vinh

5 vùng quy hoạch mới hai bên bờ sông Vinh

(Baonghean.vn) - Theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức không gian ven sông Vinh có nhiều điểm mới. Theo đó có 5 vùng quy hoạch thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và các nhà đầu tư.
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tuyển dụng Nhân viên Thị trường

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tuyển dụng Nhân viên Thị trường

(Baonghean.vn) - Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động hiện tại và bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển bền vững, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cần tuyển dụng một số ứng viên làm công việc Nhân viên Thị trường thuộc Xí nghiệp Tiêu thụ - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

(Baonghean.vn) - Từ năm 2000 đến nay, bóng đá xã hội hóa là bước đi nhằm xóa bao cấp (không dùng nguồn ngân sách Nhà nước) để tiến tới chuyên nghiệp, gắn chặt nhà đầu tư, nhà tài trợ với các hoạt động bóng đá. Quá trình này diễn ra với nhiều kết cục khác nhau, đem lại nhiều bài học khác nhau.
Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Thị trường xe Việt bước vào năm 2023 được dự báo sẽ gặp không ít thử thách. Với thị hiếu của người Việt, những phân khúc vốn hút khách trong những năm qua như sedan hạng B, SUV đô thị và MPV 5+2... được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại Tân Kỳ

Tân Kỳ - Sức vươn mạnh mẽ trong giai đoạn mới

(Baonghean.vn) - Năm 2023, huyện Tân Kỳ sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện - mốc son lớn đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ. Trong quá trình phấn đấu vươn lên, Tân Kỳ ngày một khẳng định vai trò, vị trí ở miền Tây Nghệ An.
Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

(Baonghean.vn) - Cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân sống trong khu vực hồ sinh thái Vinh Tân đã hết sức bức xúc, có đơn “kêu cứu” vì hồ này bị ô nhiễm nặng môi trường nước.