Đổi mới cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội đồng nhân dân tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, tại Thành phố Vinh, HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016 

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh .  

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị xã và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Nhiệm kỳ qua, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh có nhiều cố gắng, làm việc đúng nguyên tắc, nêu cao trách nhiệm cá nhân và tập thể trước HĐND và đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động tổ chức kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, thẩm tra và xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng, có nhiều sáng tạo, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể đạt danh hiệu Trong sạch Vững mạnh tiêu biểu và 6 đảng viên Xuất sắc tiêu biểu năm 2015
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày diễn văn khai mạc và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ.
Đổi mới cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội đồng nhân dân tỉnh ảnh 3
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị.

Nhờ đó, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng các chủ trương, giải pháp lớn và ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh. Với tổng cộng 15 kỳ họp, nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh đã ban hành 204 Nghị quyết , trong đó có 39 Nghị quyết về tổ chức, cán bộ và 165 Nghị quyết chuyên đề. Đây là những cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch và tổ chức điều hành thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các vấn đề xã hội được chăm lo và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Diện mạo từ thành phố đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi có sự đổi mới rõ rệt. Niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền ngày càng được củng cố. Vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân được nâng cao.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh khóa XVI vẫn còn một số nhiệm vụ triển khai chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Một số Nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi có hiệu lực thi hành chậm được cụ thể hóa bằng các quy định cụ thể của UBND tỉnh để triển khai thực hiện.

Một số kết luận giám sát còn chung chung, nể nang, ngại va chạm; một số kiến nghị đề xuất chưa thực sự đúng trọng tâm, trọng điểm, khó tiếp thu, thực hiện; công tác đôn đốc, “đeo bám” đến cùng việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất sau giám sát chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên, quyết liệt; một số kiến nghị sau giám sát chưa được UBND tỉnh và các ngành thực hiện kịp thời, hiệu quả, nhất là giai đoạn đầu nhiệm kỳ.

Công tác tổng hợp, phân loại, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chưa thực sự khoa học và đầy đủ; Tình trạng đơn thư khiếu tố của công dân đang còn kéo dài.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt, rút ra những bài học thiết thực có thể vận dụng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác của HĐND trong nhiệm kỳ mới. Đó là bài học về hoạt động của HĐND tỉnh, công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết; hoạt động tiếp xúc cử tri; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ đại biểu HĐND; công tác phối hợp giữa HĐND với Đoàn ĐBQH, với UBND, UBMTTQ và các cơ quan...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, cũng có những khó khăn, thách thức. Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Hồ Đức Phowsc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với các cán bộ, các mẹ, các cháu làng trẻ SOS Vinh
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại hội nghị.

Trong đó, HĐND tỉnh có vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Vì vậy, việc đổi mới cơ cấu tổ chức, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND là công việc rất quan trọng. HĐND cần tích cực tham gia cùng với cấp ủy Đảng, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, đặc biệt quan tâm công tác nhân sự; lãnh đạo công tác hiệp thương bảo đảm phát huy dân chủ; phân bổ người ứng cử, hướng dẫn thực hiện quyền tự ứng cử của công dân, quyền vận động bầu cử… để cử tri chọn, bầu được những đại biểu tiêu biểu, có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, thực sự gương mẫu, xứng đáng là đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương..

Để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND và nâng cao vị thế của HĐND các cấp, cấp ủy các cấp cần bố trí đúng cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo của HĐND, lãnh đạo Ban HĐND, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

HĐND các cấp trong tỉnh cần chuẩn bị tốt cơ cấu tổ chức của HĐND khóa mới, đặc biệt là đại biểu HĐND chuyên trách; quán triệt và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đồng chí Hồ Đức Phowsc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với các cán bộ, các mẹ, các cháu làng trẻ SOS Vinh
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND với UBND, UBMTTQ tỉnh; giữa HĐND tỉnh với HĐND cấp huyện, cấp xã; thực hiện tốt chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, tăng cường công tác tiếp xúc, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, để qua đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung phối hợp trọng tâm
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Dịp này, 72 tập thể và 109 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng Khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Mai Hoa

Tin mới

Cái kết đau xót của mối tình muộn

Cái kết đau xót của mối tình muộn

(Baonghean) - Đã 5 năm xảy ra vụ án nhưng những người dân sống tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của chị Dương Thị C. Xót xa bởi chị C. là cô giáo mầm non, sống hòa nhã, hiền lành và được bà con lối xóm hết mực yêu quý.
Bảo đảm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân

Bảo đảm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân

(Baonghean.vn) - Ngày 20/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.
Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô xin giảm 50% lệ phí trước bạ

Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô xin giảm 50% lệ phí trước bạ

Trước tình hình doanh số nhiều hãng xe sụt giảm mạnh, Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Việt Nam (VIVA) gồm 12 doanh nghiệp thành viên cũng vừa gửi kiến nghị đến Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe nhập khẩu.
Sông Giang - Đập Phà Lài ở xã Môn Sơn. Ảnh Thành Cường

Hấp dẫn du lịch miền Trà Lân

(Baonghean.vn) - Du lịch Con Cuông hấp dẫn du khách bởi thiên nhiên kỳ thú và bí ẩn; bởi chiều sâu văn hóa và lịch sử... Một lần đến nơi đây, chắc hẳn trong tâm trí du khách mãi luyến lưu về miền đất mang vẻ đẹp núi non hữu tình, những nếp nhà sàn bình dị.
Lắng nghe anh Rê tham luận

Lắng nghe anh Rê tham luận

(Baonghean.vn) - Nghe anh tham luận về “Các tác động của Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư đối với đời sống, kinh tế, xã hội của người dân địa phương”, qua chất giọng riêng có không lẫn vào đâu được của người đồng bào Mông, ai cũng đánh giá là chân thật, chất lượng...
Những căn nhà ấm áp nghĩa tình

Những căn nhà ấm áp nghĩa tình

(Baonghean.vn) - Những căn nhà đầu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở đã được bàn giao tại huyện Kỳ Sơn chỉ sau một thời gian ngắn được Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát động. Ở đó, tỏa sáng lên tình dân tộc, nghĩa đồng bào, trở thành một ngày hội hướng đến người nghèo.
Phòng khám tim Bệnh viện ĐKTP Vinh

Phòng khám do Bệnh viện Tim Hà Nội đảm nhiệm tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phát hiện sớm nhiều ca bệnh ‘khó’

(Baonghean.vn) - Được các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Tim Hà Nội trực tiếp đảm nhiệm, thời gian qua, phòng khám chuyên khoa Tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh đã phát huy hiệu quả tích cực; tạo thuận tiện cho người dân trong và ngoài tỉnh, hạn chế tối đa chuyển tuyến.
Chỉ điểm nhà đầu tư 'đón sóng' vùng đất tiềm năng

Chỉ điểm nhà đầu tư 'đón sóng' vùng đất tiềm năng

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi cũng là lúc nhà đầu tư tìm kiếm vùng đất tiềm năng cho chu kỳ đầu tư mới. Nghệ An đang được đánh giá là khu vực “chiếm sóng” sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản.