Đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Nỗ lực đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao của Văn phòng Tỉnh ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy đã góp phần tích cực vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự vận hành trôi chảy của hệ thống chính trị; tạo được sự yên tâm, tin tưởng của cấp ủy và các cấp, các ngành.

Công tác văn phòng cấp ủy được hình thành cùng quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập tổ chức Đảng ở các cấp. Văn phòng cấp ủy là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp và bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của cấp ủy.

Chức năng quan trọng nhất của Văn phòng cấp ủy là tham mưu tổng hợp, tập trung vào các nhóm công việc chính: Tham mưu xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác (chương trình công tác toàn khóa, hàng năm, hàng tháng, hàng tuần và chương trình, kế hoạch lãnh đạo, tổ chức triển khai các công việc cụ thể); nắm bắt, tổng hợp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc, thẩm định việc chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của cấp ủy; biên tập văn kiện, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; khâu nối, phối hợp tham mưu tổ chức các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác văn phòng cấp ủy cấp dưới.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy về nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy về nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó văn phòng cấp ủy có nhiệm vụ bảo đảm về cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, phương tiện tác nghiệp, thông tin liên lạc, kinh phí hoạt động cho cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; phối hợp tham mưu thực hiện chế độ, chính sách và phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của cấp ủy.

Văn phòng cấp ủy còn thực hiện các nghiệp vụ văn thư (tiếp nhận, xử lý văn bản đi, đến, thẩm định thể thức, thẩm quyền, in ấn, phát hành văn bản; chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị của cấp ủy,…), lưu trữ (thu thập, chỉnh lý, quản lý và phục vụ khai thác phông lưu trữ của Đảng bộ); tài chính Đảng (tham mưu xây dựng, thực hiện kế hoạch và quản lý việc chi tiêu ngân sách Đảng); cơ yếu (thực hiện nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp cần thiết để bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước); tham mưu, hướng dẫn triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng.

Là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trực tiếp, hằng ngày cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên văn phòng cấp ủy phải thực hiện tốt các yêu cầu: Nắm vững nguyên tắc, thẩm quyền của cấp ủy, từ đó, thực hiện tốt vai trò tham mưu xử lý công việc đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Hình dung được tổng thể công việc của cấp ủy trong cả nhiệm kỳ, hàng năm, hàng tháng, hàng tuần; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai và phân công tổ chức thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Tổ tư vấn kinh tế - xã hội về góp ý xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Ảnh: T.D
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Tổ tư vấn kinh tế - xã hội về góp ý xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Ảnh: T.D

Tỉ mỉ, thận trọng, kiên nhẫn, chịu khó trong công tác tham mưu, phục vụ (làm trước, nghỉ sau và luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống nảy sinh, công việc đột xuất). Nhạy bén nắm bắt thông tin, sự việc để kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Giữ vững kỷ luật, khiêm tốn, giữ gìn trong giao tiếp, phát ngôn, bảo mật thông tin, tài liệu của Đảng. Chủ động khâu nối phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị liên quan và tranh thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo của ngành dọc cấp trên để thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy; góp phần vào sự vận hành trôi chảy của cả hệ thống chính trị.

Hai năm đầu của nhiệm kỳ 2020 – 2025, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cũng như các ngành khác, Văn phòng Tỉnh ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy các cấp ở Nghệ An phải nỗ lực vượt bậc, khắc phục khó khăn, linh hoạt sáng tạo để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước hết, là tham mưu cấp ủy điều chỉnh chương trình, phương thức, lề lối làm việc thích ứng với tình hình diễn biến dịch bệnh; duy trì hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Phương thức tổ chức, lề lối làm việc ổn định nhiều năm phải thay đổi với những yêu cầu, cách thức mới chưa từng có trong tiền lệ (tổ chức các hội nghị, phiên làm việc theo yêu cầu phòng, chống dịch, kết nối trực tuyến nhiều hội trường từ tỉnh đến cơ sở; nội dung làm việc, thành phần dự, cách thức cung cấp tài liệu cho đại biểu đều phải tính toán chặt chẽ, cụ thể theo yêu cầu phòng, chống dịch).

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý III năm 2022. Ảnh: Thanh Lê
Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý III năm 2022. Ảnh: Thanh Lê

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Văn phòng Tỉnh ủy liên tục cập nhật chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, nắm bắt thông tin, diễn biến, tác động của dịch trên địa bàn; chủ trì phối hợp các ngành liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các phiên làm việc bàn quyết sách và ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả. Nhiều cuộc họp khẩn cấp của Ban Chỉ đạo phải tổ chức đột xuất ngoài giờ làm việc, vào ngày nghỉ, lúc đêm muộn với sự chuẩn bị, phục vụ chủ động, hiệu quả của văn phòng cấp ủy.

Cùng với đó, văn phòng cấp ủy đã bám sát và tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình làm việc theo đúng kế hoạch đề ra, nhất là việc cụ thể hóa và triển khai các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đặc biệt, trong năm 2022 Văn phòng Tỉnh ủy đã và đang phối hợp cùng các ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An bảo đảm yêu cầu, tiến độ; tham mưu chuẩn bị và tổ chức để Ban Thường vụ Tỉnh ủy đón tiếp làm việc với nhiều đoàn công tác Trung ương, quốc tế, các tỉnh bạn.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp Đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun, CHDCND Lào. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp Đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun, CHDCND Lào. Ảnh: Thành Duy

Có thể nói, trong bối cảnh đại dịch Covid -19 phức tạp, tác động nhiều mặt, song chính nỗ lực, sinh chủ động, nhạy bén của Văn phòng Tỉnh ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy đã góp phần tích cực vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự vận hành trôi chảy của hệ thống chính trị; tạo được sự yên tâm, tin tưởng của cấp ủy và các cấp, các ngành.

Trong giai đoạn hiện nay và những năm tới, thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu mới, đòi hỏi văn phòng cấp ủy các cấp phải tích cực đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy phải không ngừng học hỏi, tiếp thu và vận dụng nhanh kiến thức, kinh nghiệm vào quá trình công tác cũng như xử lý các công việc cụ thể; có khả năng đáp ứng những yêu cầu cao hơn, áp lực lớn hơn trước đây; thể hiện bản lĩnh trong công tác, nhất là trong thực hiện chức năng thẩm định, tham mưu, đề xuất.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi công việc cùng cán bộ, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy; Chuyên viên văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: T.D
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi công việc cùng cán bộ, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy; Chuyên viên văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: T.D

Chuyên nghiệp hóa, quy trình hóa công tác văn phòng; trong công việc từ tổng thể đến cụ thể đều phải lập trình bài bản, đầy đủ, chính xác; kiểm soát chặt chẽ hệ thống công việc và từng công việc cụ thể, không để quên việc, sót việc hoặc chất lượng sản phẩm thấp.

Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ công tác, tiến tới thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động văn phòng cấp ủy; thay đổi cách tiếp cận và phương thức xử lý công việc hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Kế thừa và phát huy truyền thống 92 năm, đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục thể hiện tinh thần cầu thị, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, trung thành, tận tụy, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường