Đón bằng Di tích Lịch sử nhà thờ họ Phan Đình, đền và mộ Hầu Hàn

(Baonghean.vn) - Ngày  20/11, UBND Xã Thanh Hưng, Thanh Phong (Thanh Chương) và dòng họ Phan Đình đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận Di tích Lịch sử cấp tỉnh nhà thờ họ Phan Đình và đền, mộ Hầu Hàn 

Dòng họ Phan Đình ở xã Thanh Hưng có lịch sử phát triển gần 800 năm và có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước, trong đó tiêu biểu có công lao của 2 cha con ông Hầu Giám và ông Hầu Hàn sống ở thế kỷ XIII. 

Đoàn rước Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ họ Phan Đinh, đền và mộ Hầu Hàn.

Ông Hầu Giám (chưa rõ tên) đậu tiến sĩ năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 15 (1246), được bổ nhiệm làm Giám sát ngự sử kiêm Hành khiển thập tam đạo thừa tuyên. Ông có công lớn trong việc chiêu dân lập làng, mở trường dạy học cho con em trong vùng, là một trong những người đặt nền móng cho truyền thống hiếu học ở huyện Thanh Chương. 

Đón rước Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh về đền Hầu Hàn (xã Thanh Phong).

Ông Hầu Hàn - Phan Đình Sinh đậu Tiến sỹ khoa Tân Hợi (1251)” đời vua Trần Thái Tông, được bổ nhiệm giữ chức Hàn lâm học sĩ ở Hàn Lâm viện. Ngoài việc triều chính ông cũng tiếp tục sự nghiệp của cha là đẩy mạnh khai hoang, chiêu dân lập làng, mở trường dạy học. Sau khi 2 cha con ông mất, dân làng đều tôn làm thần và lập đền thờ phụng.

Tiếp nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh ở đền Hầu Hàn.

Hiện nay, nhà thờ họ Phan Đình ở xóm 7, xã Thanh Hưng và đền Hầu Hàn ở xóm Rú Rò xã Thanh Phong là các công trình kiến trúc tâm linh có lịch sử lâu đời. Trong đó, nhà thờ họ Phan Đình gồm 3 tòa, đền Hầu Hàn gồm 2 tòa, tất cả đều khá nguyên vẹn và mang đậm dấu ấn kiến trúc của thời kỳ lịch sử đương thời.

Tại nhà thờ họ Phan Đình đang lưu giữ 3 đạo sắc thời Nguyễn phong thần cho ông Hầu Giám, 1 sắc phong thời Lê, 4 sắc phong thời Nguyễn phong thần cho ông Hầu Hàn.

Với lịch sử hàng trăm năm nhà thờ họ Phan Đình, đền thờ và mộ Hầu Hàn đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là các Di tích Lịch sử cấp tỉnh, bằng các quyết định: 3314/QĐ.UBND và 3315/QĐ.UBND ký ngày 8/7/2016./.

                                                 Huy Thư