#đơn giản hóa

4 kết quả

Chỉ đạo, điều hành nổi bật tuần qua của Chính phủ, Thủ tướng

Chỉ đạo, điều hành nổi bật tuần qua của Chính phủ, Thủ tướng

(Baonghean.vn) - Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo; Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý tiền điện tử, tiền ảo;... là những chỉ đạo nổi bật tuần qua của Chính phủ, Thủ tướng.