Dự án “đầu voi, đuôi chuột” ở Khu Công nghiệp Đông Hồi vi phạm gì?

Sau khi Báo Nghệ An điện tử ngày 21/7 đăng tải bài viết “Một dự án ‘đầu voi, đuôi chuột’ tại Khu Công nghiệp Đông Hồi”, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thông tin những vi phạm đã được làm rõ tại Dự án Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu.

Sáng 8/7, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 163/QĐ-KKT của Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Đông Nam thực hiện kiểm tra Dự án Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu tại Khu Công nghiệp (KCN) Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai do Công ty TNHH Phát triển Đông Hồi làm chủ đầu tư. Nội dung kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, đất đai.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư chưa đưa dự án đi vào hoạt động theo mục tiêu đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (gồm: Sản xuất gỗ ván dân dụng và xuất khẩu: 80.000 m3/năm; Sản xuất viên nén gỗ Wood Pellets xuất khẩu: 40.000 tấn/năm; Sơ chế gỗ: 40.000 tấn/năm). Hiện trạng có 3 máy băm gỗ đang hoạt động với sản phẩm đầu ra là gỗ dăm khoảng 4.000 tấn.

Về tiến độ thực hiện dự án, qua kiểm tra, dự án chậm tiến độ 25 tháng so với tiến độ cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Quyết định số 09/QĐ-KKT ngày 03/01/2019 (hoàn thành dự án vào 13/6/2020), và chậm 76 tháng so với tiến độ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoàn thành dự án vào Quý II/2016).

Bìa bài viết “Một dự án “đầu voi đuôi chuột” ở Khu Công nghiệp Đông Hồi”.
Bìa bài viết “Một dự án “đầu voi đuôi chuột” ở Khu Công nghiệp Đông Hồi”.

Đối với việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, chủ đầu tư đã triển khai thi công xây dựng hoàn thiện hạng mục bàn cân (bao gồm mái che, diện tích 60m2), phù hợp theo quy hoạch nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng. Đã xây dựng hoàn thiện xưởng băm, nghiền gỗ dăm (có hệ thống móng, nền, khung kèo, mái tôn và hệ thống điện chiếu sáng; chưa xây dựng hệ thống tường bao và tôn thưng quanh xưởng) với diện tích 1.353m2, phù hợp quy hoạch, nhưng kết cấu nhà xưởng không phù hợp thiết kế đã được thẩm định, và chưa phù hợp với nội dung giấy phép xây dựng. Đã xây dựng sân chứa dăm gỗ, mùn cưa kết cấu bê tông (diện tích 1.650 m2), phù hợp với quy hoạch nhưng chưa được cấp phép xây dựng. Đã hoàn thiện trạm điện trên diện tích 42m2, nhưng không phù hợp vị trí được phép xây dựng theo quy hoạch được duyệt, và chưa được cấp phép xây dựng. Đã xây dựng 2 nhà vệ sinh (mỗi nhà vệ sinh có diện tích 7,3m2), nhưng 1 nhà vệ sinh không phù hợp vị trí được quy hoạch và chưa được cấp phép xây dựng; nhà vệ sinh còn lại không có trong quy hoạch; Đã xây dựng hoàn thiện bể chứa nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy (diện tích 40m2) nhưng không phù hợp với vị trí được phép xây dựng theo quy hoạch, chưa được cấp phép xây dựng. Đã xây dựng hoàn thiện 2 ụ máy gắp nguyên liệu gỗ (mỗi ụ máy có diện tích 16m2) nhưng không có trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Về việc thực hiện quy định pháp luật đất đai, theo Quyết định số 5732/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 09/QĐ-KKT ngày 03/01/2019 của Ban Quản lý KKT Đông Nam, dự án được chấp thuận giãn tiến độ như sau: “Hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày 13/6/2018. Yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục còn thiếu về đầu tư, đất đai, xây dựng trong Quý I/2019; Hoàn thành dự án đưa vào hoạt động ngày 13/6/2020”. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra (8/7/2022) đã quá 24 tháng kể từ thời điểm cho phép hoàn thành dự án đưa vào hoạt động.

Hiện trạng nhà xưởng, sân bãi dự án Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu.
Hiện trạng nhà xưởng, sân bãi dự án Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu.

Qua kiểm tra, vào ngày 4/10/2019, giữa Công ty TNHH Phát triển Đông Hồi (bên A) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Long 68 (bên B) có ký kết Hợp đồng hợp tác kinh tế số 02/2019/HĐHTKD/ML-ĐH (có một số Phụ lục kèm theo). Tại khoản 5.1, Điều 5 của Hợp đồng quy định: “Bên A góp vốn bằng mặt bằng đất…”. Nội dung này không phù hợp với mục đích sử dụng đất thuê quy định tại Khoản 4, Điều 1 Hợp đồng thuê đất số 09/HĐTĐKKT ngày 27/5/2019 giữa Ban Quản lý KKT Đông Nam và Công ty TNHH Phát triển Đông Hồi (mục đích thuê đất đầu tư xây dựng xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu).

Về việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư chưa xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường theo Quyết định số 156/QĐ-KKT ngày 28/6/2016 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án.

Ban Quản lý KKT Đông Nam cho biết, từ kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 163/QĐ-KKT, vào ngày 11/7 vừa qua, đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phát triển Đông Hồi. Ban Quản lý KKT Đông Nam xác định, công ty này có 5 hành vi vi phạm, gồm: Hành vi chậm tiến độ thực hiện dự án so với tiến độ ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư; Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng có thời hạn; Đưa bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu; Góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm không đúng đối tượng.

Đối với việc chậm tiến độ thực hiện dự án, Ban Quản lý KKT Đông Nam đề nghị UBND thị xã Hoàng Mai xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 74 Nghị định số 122/2001/NĐ-CP ngày 28/2/2021 của Chính phủ. Về việc tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, và đưa bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu, đề nghị UBND thị xã Hoàng Mai xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm C, Khoản 15, Điều 16 Nghị định 16/2002/NĐ-CP ngày 28/01/2022, buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng: xưởng băm, nghiền dăm gỗ; trạm điện và 2 ụ máy gắp nguyên liệu gỗ, mái che trạm cân.

Đối với việc chậm đưa đất vào sử dụng, theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng, nhưng phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ. Thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ tháng thứ 25 kể từ thời điểm phải kết thúc việc đầu tư xây dựng (từ ngày 14/6/2022). Nhưng đề nghị UBND thị xã Hoàng Mai xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hành vi góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm không đúng đối tượng. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm b Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, buộc bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải nộp số lợi bất hợp pháp có được do hành vi góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong thời gian vi phạm.

Văn bản của UBND thị xã Hoàng Mai giao các phòng ban tham mưu xử lý vi phạm hành chính tại dự án Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu.
Văn bản của UBND thị xã Hoàng Mai giao các phòng ban tham mưu xử lý vi phạm hành chính tại dự án Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu.

Theo vị đại diện Ban Quản lý KKT Đông Nam, cho đến nay, Dự án Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần 2, vào ngày 31/5/2022 (thay đổi lần 1 ngày 5/6/2020). Sau mỗi lần thay đổi Giấy chứng nhận, thì đồng thời thay đổi người đại diện pháp luật. Người đại diện pháp luật của chủ đầu tư hiện tại là Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đông Hồi, đã nhận thức được những vấn đề của dự án Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu; hoàn toàn đồng ý với kết luận của Đoàn kiểm tra và có tinh thần phối hợp để khắc phục những tồn tại, sai phạm. Về phía Ban Quản lý KKT Đông Nam, từ ngày 12/7/2022 đã có văn bản gửi UBND thị xã Hoàng Mai, đề nghị căn cứ các quy định của pháp luật đã được nêu tại các biên bản xử lý nghiêm các vi phạm tại Dự án Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu.