#dự án phát triển đô thị

1 kết quả

Tiền đồ 'sáng' cho sông Vinh

Tiền đồ 'sáng' cho sông Vinh

(Baonghean.vn) - Sông Vinh chiếm một vị trí quan trọng trong lòng đô thị Vinh. Vì vậy, Thành ủy, UBND thành phố đang rất quan tâm đến việc cải tạo, nâng cấp, thay đổi hiện trạng sông Vinh theo hướng cải thiện môi trường, tạo cảnh quan, không gian đô thị…