Dự án Vườn cam Nghi Ân sẽ được xử lý như thế nào?

Để xử lý vụ việc Dự án Vườn cam Nghi Ân, UBND tỉnh có Văn bản số 4340/UBND-TD giao Công ty TNHH MTV cà phê – cao su Nghệ An và Sở Tài chính thực hiện Kết luận thanh tra số 460/KL-UBND ngày 18/8/2020…

Vụ việc Dự án Vườn cam Nghi Ân được Báo Nghệ An phản ánh qua các bài viết: “Dấu hỏi lớn về khu đất thực hiện Dự án Vườn cam Nghi Ân”; “Phát sinh “rắc rối” ở Dự án Vườn cam Nghi Ân”; “Hủy bỏ hợp đồng bán Vườn cam Nghi Ân”…

Từ thông tin của Báo Nghệ An và báo cáo của UBND xã Nghi Ân, ngày 25/5/2022, UBND thành phố Vinh có Công văn số 2575/UBND-TNMT gửi UBND tỉnh. Tại đây, UBND thành phố Vinh dẫn Điều 3, Quyết định số 60/QĐ-UBND.ĐC của UBND tỉnh cho Công ty TNHH Một thành viên Cà phê – Cao su Nghệ An thuê đất thực hiện dự án duy trì, bảo tồn và phát triển vườn cam: “Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa, nếu Công ty TNHH Một thành viên Cà phê – Cao su Nghệ An không đưa đất được giao vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thì UBND tỉnh Nghệ An sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật”.

Đồng thời báo cáo, đề xuất: “Theo báo cáo của UBND xã Nghi Ân tại Báo cáo số 20/UBND-ĐC ngày 5/5/2022, phản ánh của Báo Nghệ An liên quan đến khu đất thực hiện dự án thì từ khi được UBND tỉnh có quyết định cho thuê đất vào năm 2013 đến nay, Chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Cà phê – Cao su Nghệ An không liên hệ với UBND xã Nghi Ân, không triển khai thực hiện dự án nên khu đất đã trở thành hoang hóa, nhân dân có nhiều kiến nghị, bức xúc.

Bìa một số bài viết về khu đất thực hiện Dự án Vườn cam Nghi Ân trên Báo Nghệ An điện tử.
Bìa một số bài viết về khu đất thực hiện Dự án Vườn cam Nghi Ân trên Báo Nghệ An điện tử.

Vì vậy, UBND thành phố báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra và xử lý việc thực hiện Dự án Vườn cam hữu cơ chất lượng cao tại xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân theo quy định”.

Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh có Công văn số 3818/UBND-NN giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét đề nghị của UBND Vinh. Đến ngày 7/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3245/STNMT-QLĐĐ, báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và kiến nghị UBND tỉnh: “Để thực hiện thu hồi đất của dự án Duy trì, bảo tồn và phát triển vườn cam tại xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân của Công ty Cà phê – Cao su Nghệ An và đưa quỹ đất này vào sử dụng theo quy hoạch, đúng quy định của pháp luật (theo như đề nghị của UBND thành phố Vinh), Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và Công ty Cà phê – Cao su Nghệ An thực hiện theo đúng các nội dung tại Kết luận thanh tra số 460/KL-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh”.

Xét Công văn số 3245/STNMT-QLĐĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 15/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4340/UBND-TD chỉ đạo xử lý việc thực hiện dự án vườn cam Nghi Ân. Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại đây như sau: “Liên quan đến nội dung kiến nghị của UBND thành phố Vinh, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành và ban hành Kết luận thanh tra số 460/KL-UBND ngày 18/8/2020 việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, tài sản và đất đai tại Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An; trong đó đã giao Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An và Sở Tài chính xử lý tồn tại trong việc nhượng bán vườn cam tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh của Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An.

Do đó, để thực hiện việc thu hồi đất của dự án duy trì, bảo tồn và phát triển vườn cam tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh theo kiến nghị của UBND thành phố Vinh và đưa quỹ đất này vào sử dụng theo quy hoạch, đúng quy định pháp luật, UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An và Sở Tài chính tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung tại Kết luận thanh tra số 460/KLUBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh”.

Về Kết luận thanh tra số 460/KL-UBND ngày 18/8/2020, gắn với Dự án Vườn cam Nghi Ân, UBND tỉnh kết luận Công ty TNHH MTV Cà phê cao su Nghệ An có những tồn tại, khuyết điểm: “Tổ chức bán tài sản gắn liền với đất (vườn cam Nghi Ân) khi đã được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương nhưng chưa có phương án sắp xếp, xử lý tài sản, đất đai được cấp có thẩm quyền phê duyệt là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước. Khi tổ chức bán đấu giá chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị vườn cam gắn liền với đất tại xã Nghi Ân là chưa đúng với quy định tại Điều 3, Điều 6 – Thông tư 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính về xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá”.

Để xử lý những tồn tại, khuyết điểm trên, UBND tỉnh giao: “Công ty TNHH MTV Cà phê cao su Nghệ An làm việc với Công ty cổ phần dưỡng lão và chăm sóc phục hồi sức khỏe để hủy bỏ hợp đồng bán tài sản vườn cam gắn liền với đất tại xã Nghi Ân (TP. Vinh). Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và Sở Tư pháp hướng dẫn Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An lập phương án sắp xếp, xử lý tài sản công theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thuê vườn cam tại xã Nghi Ân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7469/UBND-KT ngày 28/9/2014”.

Hiện trạng hơn 9,1 ha đất thực hiện Dự án Vườn cam Nghi Ân.
Hiện trạng hơn 9,1 ha đất thực hiện Dự án Vườn cam Nghi Ân.

Trao đổi với Báo Nghệ An trong ngày 22/8/2022, theo đại diện của Sở Tài chính, khu đất Vườn cam tại xã Nghi Ân của Công ty TNHH MTV cà phê cao su Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ĐC ngày 5/4/2013 để sử dụng vào mục đích duy trì, bảo tồn và phát triển vườn cam theo quy hoạch và pháp luật; được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số BM 621532) với mục đích sử dụng đất là đất trồng cây ăn quả lâu năm. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4868/STNMTQLĐĐ ngày 16/8/2022, thời điểm Công ty TNHH MTV Cà phê cao su Nghệ An được cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, khu đất thực hiện dự án Vườn cam tại xã Nghi Ân được xác định là đất nông nghiệp.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công thì khu đất Vườn cam tại xã Nghi Ân của Công ty TNHHMTV Cà phê cao su Nghệ An thuộc phạm vi phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã có Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Tại điểm 2, khoản 1 Điều 1 Nghị định 67/2001/NĐ-CP có quy định sửa đổi như sau: “2. Nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này quản lý, sử dụng không thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định này, gồm: … đ) Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc: đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; đất rừng sản xuất, đất nông, lâm nghiệp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, khu đất Vườn cam tại xã Nghi Ân của Công ty TNHH MTV Cà phê cao su Nghệ An không phải thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021. Vì vậy, Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Cà phê cao su Nghệ An thực hiện việc quản lý, sử dụng, xử lý và lập phương án sử dụng đất đối với Khu đất Vườn cam tại xã Nghi Ân theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan mà không phải lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.