'Dù nhạy cảm, phức tạp cũng phải đổi mới, sắp xếp lại bộ máy'

(Baonghean.vn)- Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với Báo Nghệ An một số vấn đề dư luận quan tâm đối với các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Pv: Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã ban hành các nghị quyết được dư luận rất quan tâm, đồng chí có thể cho biết vị trí, nội dung chủ yếu các Nghị quyết Trung ương 6?

Đồng chí Hồ Phúc Hợp: Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã ban hành 4 nghị quyết đề cập đến các vấn quan trọng  và nhạy cảm, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cả nước, được cả xã hội quan tâm. Đó là 4 nghị quyết gồm:

Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", tạm gọi là Nghị quyết 18.  Nghị quyết 18 đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.  

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 26CT-TW và chỉ thị 17CT-TU tại UBND xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn công tác liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 26CT-TW và chỉ thị 17CT-TU tại UBND xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Hoài Thu

Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết này nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách phải tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhà nước phải chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước, đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội để phục vụ nhân dân.

Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Trung ương cho rằng cần tập trung ưu tiên đầu tư từ ngân sách và có cơ chế, chính sách phù hợp huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để phát triển y tế và các dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, Trung ương chỉ rõ phải tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh quốc gia.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu về nâng cao hiệu lực hoạt động của một số lĩnh vực tại cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh tư liệu
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu về nâng cao hiệu lực hoạt động của một số lĩnh vực tại cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh tư liệu

Pv: Cả 4 nghị quyết nói trên đều được cán bộ, đảng viên quan tâm kỳ vọng, trong đó đặc biệt là Nghị quyết 18. Đồng chí có thể cho biết vì sao Trung ương lại ra nghị quyết này?

Đồng chí Hồ Phức Hợp: Có nhiều lý do để ban hành Nghị quyết 18, trong đó nổi lên 4 lý do chủ yếu sau:

Thứ nhất, do yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới. Sự nghiệp đổi mới kinh tế đã đi vào chiều sâu, nên tất yếu phải đổi mới về chính trị, tạo sự đồng bộ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Cùng với đó, tình hình thế giới đang biến đổi nhanh, phức tạp, tác động của cách mạng Công nghiệp 4.0 đang đặt ra yêu cầu bộ máy phải tinh gọn, hiệu quả.

Thứ hai, Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có nhiệm vụ “Xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trong chương trình toàn khóa đã dành Hội nghị Trung ương 6 bàn và ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.

Thứ ba, xuất phát từ thực trạng tình hình tổ chức bộ máy. Sau hơn 30 năm đổi mới, bên cạnh những kết quả đạt được thì tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn nhiều hạn chế, bất cập, rất cồng kềnh, xuất hiện nhiều tầng nấc trung gian kém hiệu quả. Để khắc phục thực trạng đó, lần này Hội nghị Trung ương 6 thể hiện quyết tâm chính trị cao bằng Nghị quyết 18.

Thứ tư, do yêu cầu cân đối ngân sách, trong đó có yêu cầu phải giảm chi thường xuyên, bởi chi thường xuyên hiện đang chủ yếu chi cho tổ chức bộ máy, như năm 2016 chi đến 65% ngân sách cho bộ máy. Năm 2016 thu ngân sách ước đạt 1.039 nghìn tỷ đồng và bằng 102,4% so với dự toán, chi ngân sách lên tới 1.293 nghìn tỷ đồng, tương đương 106,3% dự toán. Trong khi đó, chi thường xuyên duy trì trên 70% chi NSNN kể từ 2011 cho tới nay. Đây là một điểm hạn chế của kinh tế Việt Nam.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, có ý kiến đại biểu lo ngại rằng “với tổ chức bộ máy cồng kềnh thì ngân sách có như nồi cơm Thạch Sanh cũng không đủ”. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi trả lời báo chí cũng cho rằng phải đổi mới, sắp xếp lại bộ máy, “không còn đường lùi” nữa.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh VOV.VN
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh VOV.VN

Pv: Đồng chí có thể nói rõ mục tiêu chung của việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị?

Đồng chí Hồ Phúc Hợp: Trung ương Đảng xác định rõ mục tiêu chung của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là làm cho hệ thống chính trị trở nên phù hợp, hoạt động có hiệu quả với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ  của nhân dân, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. N

ghị quyết 18 xác định sẽ tiến hành lộ trình thực hiện theo hai giai đoạn, từ nay đến năm 2021 chủ yếu tập trung giải quyết những vấn đề nội bộ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; giảm đầu mối bất hợp lý, giảm số lượng cấp phó, cấp trung gian; khắc phục sự chồng chéo về chức năng; thí điểm một số mô hình tổ chức bộ máy.

Một nhiệm vụ bắt buộc là giảm 10% biên chế so với năm 2015. Giai đoạn thứ 2 từ 2021 đến 2030 là hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị với sự phân định rõ ràng, khoa học, hợp lý về chức năng, nhiệm vụ từng cấp, từng tổ chức, bộ phận, có tính tới các yếu tố đặc thù khu vực, địa bàn; thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố theo quy chuẩn.

PV: Đồng chí cho biết kế hoạch triển khai học tập và thực hiện các Nghị quyết TW 6 (khóa XII) ở Nghệ An?

Đồng chí Hồ Phúc Hợp: Triển khai học tập và quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 105/KHTU ngày 30/11/2017 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Hiện nay, trong toàn Đảng bộ đang triển khai kế hoạch học tập, quán triệt nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân để thực hiện các nghị quyết.

Bí Thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh thông tin nhanh đến các báo cáo viên kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII). Ảnh tư liệu.
Bí Thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh thông tin nhanh đến các báo cáo viên kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII). Ảnh tư liệu.

Sắp tới, Tỉnh ủy sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, đặc biệt riêng đối với Nghị quyết số 18 thì Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 07, ngày 27/11/2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Nghệ An đã dự thảo kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, hiện đang lấy ý kiến các cấp, các ngành liên quan để ban hành. Trong đó có các đề án, mỗi đề án sẽ quy định rõ nội dung, giải pháp, lộ trình, bước đi phân công cho cơ quan chủ trì, phối hợp cho giai đoạn từ nay đến năm 2021 và đến năm 2030 ở các cấp tỉnh, huyện, cơ sở.

Việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 6 cần có thời gian, song tôi tin rằng sẽ đem lại những kết quả và thay đổi tích cực.

Pv: Cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Ngô Kiên

Tin mới

Người Đan Lai chật vật tìm kế sinh nhai ở Khe Nóng

Người Đan Lai chật vật tìm kế sinh nhai ở Khe Nóng

(Baonghean.vn) - 14 năm kể từ khi triển khai dự án xây dựng làng định canh, định cư để đưa 50 hộ dân Đan Lai quay về bản cũ Khe Nóng (xã Châu Khê, huyện Con Cuông), cuộc sống của bà con nơi đây đang rất khó khăn. Không còn có thể dựa vào rừng như trước đây, họ đành phải vật lộn tìm kế sinh nhai.
Tỷ phú Elon Musk và các chuyên gia hàng đầu thế giới về AI kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI thế hệ tiếp theo

Tỷ phú Elon Musk và các chuyên gia hàng đầu thế giới về AI kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI thế hệ tiếp theo

(Baonghean.vn) - Trong một bức thư ngỏ viện dẫn những rủi ro tiềm ẩn đối với xã hội và nhân loại, tỷ phú Elon Musk cùng một nhóm các chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo và giám đốc điều hành các tập đoàn công nghệ kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI thế hệ tiếp theo trong 6 tháng.
HLV Park Hang seo

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young Jin có thể tái xuất, dẫn dắt 1 đội V.League; Văn Toàn kiến tạo trong trận đại thắng của Seoul E-Land

(Baonghean.vn) - Bộ đôi Park Hang-seo và Lee Young Jin hoàn toàn có thể tái xuất và tham gia dẫn dắt một đội bóng ở V.League; Tiền đạo Văn Toàn vào sân từ ghế dự bị nhưng có 1 đường chuyền để đồng đội ghi bàn...Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Cảnh báo đối tượng lừa đảo giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cảnh báo đối tượng lừa đảo giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thời gian vừa qua có tới 52/63 địa phương xảy ra vụ việc nhiều đối tượng giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, thậm chí đến trực tiếp để lừa đảo bán tài liệu, phương tiện, yêu cầu tổ chức các lớp tập huấn PCCC và CNCH nhằm trục lợi.
Tản văn hay: Quê hương không đi xa cũng nhớ

Tản văn hay: Quê hương không đi xa cũng nhớ

(Baonghean.vn) - Ngô Văn Cư đã giãi bày tình cảm với quê hương của ông, nhưng khác với nhiều tác giả khác, ông không viết trong nỗi nhớ của một người tha hương. Ngay từ nhan đề tác phẩm, ông khẳng định rằng quê hương không đi xa cũng vẫn nhớ. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/3

(Baonghean.vn) - Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An; Nghệ An có 403 sản phẩm đạt sao OCOP; Tiểu thương nỗ lực xoay xở trước tình trạng kinh doanh ế ẩm… là những tin tức nổi bật ngày 29/3.
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là Hội nghị Ban Chỉ đạo lần cuối để góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình, Nghị quyết mới, thống nhất các nội dung giúp Thường trực Tổ Biên tập tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của Đề án và báo cáo Bộ Chính trị theo Kế hoạch đề ra, dự kiến vào giữa tháng 4/2023.