Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đừng vì nghỉ hưu, nghỉ công tác mà suy thoái

Kim Lân

(Baonghean.vn) - Đại đa số đảng viên ta sau quá trình công tác, cống hiến khi về nghỉ hưu, nghỉ việc vẫn giữ vững vai trò tiên phong gương mẫu, tích cực đi đầu trong các hoạt động phong trào của địa phương, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, có một thực tế đáng quan tâm hiện nay là không ít đảng viên vừa về nghỉ hưu đã có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng.

Tự đánh mất mình

Chúng ta không phủ nhận một thực tế là, đại đa số cán bộ, đảng viên ta “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”. Nhiều cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác nhưng khi được nhân dân tín nhiệm vẫn tham gia vào các vị trí bán chuyên trách đóng góp công sức, trí tuệ của mình cùng cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Không ít cán bộ, đảng viên tâm huyết đi đầu trong các hoạt động, các phong trào như: chung sức xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đền ơn – đáp nghĩa;  khuyến học - khuyến tài; nhân đạo - từ thiện;... Trong phong trào thi đua yêu nước của các địa phương và cả nước xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến là cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, nghỉ việc gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực.

Tuy nhiên, một thực trạng đáng quan tâm hiện nay là trong số những cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, nghỉ việc có một bộ phận diễn biến tư tưởng không bình thường. Rõ nhất là có nhiều trường hợp, đã về nghỉ hưu, nghỉ việc hàng năm trời nhưng không chuyển sinh hoạt, thậm chí bỏ hồ sơ ở cơ quan cũ luôn không chuyển sinh hoạt về địa phương. Bên cạnh những đồng chí đảng viên được miễn sinh hoạt theo đúng đối tượng, quy định của Điều lệ Đảng, có không ít đảng viên tìm đủ mọi lý do như: tuổi cao, sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn... để xin thôi không tham gia sinh hoạt Đảng. Nhiều đồng chí bộc lộ rõ quan điểm đã về nghỉ hưu thì nghỉ luôn cả sinh hoạt đảng, không tham gia vào bất cứ công việc gì của Đảng, của dân nữa...

Từ suy nghĩ ấy mà những đảng viên này thờ ơ với mọi công việc, mọi hoạt động của tập thể, “mũ ni che tai” trước mọi vấn đề ở địa phương. Chẳng những không tham gia góp phần cùng địa phương giải tỏa những vấn đề nổi cộm, mà có những cán bộ, đảng viên còn a dua, vào hùa tham gia khiếu kiện kéo dài, gây khó khăn cho cấp ủy, chính quyền cơ sở. Không ít đảng viên khi đang công tác phát ngôn luôn chuẩn mực, nhưng khi về hưu thì ngược lại toàn nói giọng tiêu cực, tham gia mạng xã hội hầu như không có thông tin gì tích cực mà toàn viết bài, chia sẻ, bình luận về mặt trái xã hội...

Thậm chí có cả những đảng viên là cán bộ cấp cao của Đảng đã từng “vào sinh ra tử”, có bề dày thành tích và kinh nghiệm công tác nhưng khi về hưu lại không giữ được mình, có những lời nói và việc làm sai trái không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng. Trước những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, không ít cán bộ, đảng viên nghỉ hưu chẳng những không tham gia tuyên truyền định hướng dư luận mà còn liên kết với những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị nói và viết những điều trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; phát tán những thông tin xấu độc gây hoang mang trong dư luận, tạo bức xúc trong nhân dân...

Đừng vì nghỉ hưu, nghỉ công tác mà suy thoái ảnh 1
Đảng viên tham gia ý kiến tại sinh hoạt chi bộ Khối Trung Yên, Phường Hưng Dũng, TP. Vinh. Ảnh minh họa

Thực chất là biểu hiện của sự suy thoái

Tình trạng như đã nêu trên thực chất là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Nếu ai đó suy nghĩ vào Đảng chỉ vì để được xếp vào chức vụ này, được giao quyền hạn kia, phục vụ cho công việc của mình khi đương chức còn khi hết chức vụ, quyền hạn thì từ bỏ Đảng, xa rời Đảng, xin nghỉ sinh hoạt Đảng... đó chính là biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội. Khi nghỉ hưu, nghỉ việc mà tìm đủ mọi lý do không tham gia sinh hoạt Đảng hoặc khi được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng giao công việc bán chuyên trách mà từ chối không nhận thì thực chất đó là biểu hiện của thoái thác nhiệm vụ.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” cán bộ, đảng viên dù đương chức hay khi nghỉ hưu vẫn là người tập hợp, dẫn dắt quần chúng nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng. Muốn làm tròn vai trò trách nhiệm ấy mọi cán bộ, đảng viên dù đương chức hay đã nghỉ hưu, nghỉ việc phải luôn tiên phong, gương mẫu trước quần chúng. Cán bộ, đảng viên không tiên phong, gương mẫu thì sẽ không thể làm tròn vai trò, vị trí của mình và gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng. Thực chất đây chính là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

Cùng với tiên phong, gương mẫu thực hiện Cương lĩnh, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, cán bộ, đảng viên còn phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, điều lệ, kỷ luật của Đảng. Những biểu hiện cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu, nghỉ việc phát ngôn tùy tiện, nói và viết trái với quan điểm, đường lối của Đảng; không tham gia tuyên truyền, vận động định hướng nhân dân mà còn a dua, hùa theo những thông tin sai trái, không chính thống gây nhiễu loạn dư luận;... đó là biểu hiện của sự không tôn trọng kỷ luật, vi phạm nguyên tắc Đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị.

Điều quan trọng vẫn là nhận thức

Công bằng mà nói, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” như trên không hẳn đến khi nghỉ hưu, nghỉ công tác mới xuất hiện mà mầm mống của “căn bệnh” này đã có trong cán bộ, đảng viên từ khi còn đương chức, đang công tác. Thực tế này đã được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, chỉ rất rõ. Để khắc phục tình trạng trên phải bắt đầu từ trách nhiệm của tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị, tổ chức  nơi mà cán bộ, đảng viên công tác trước khi nghỉ hưu. Vai trò của cấp ủy các cấp trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên là rất quan trọng.

Đây là công việc thường xuyên của các cấp ủy đảng, đặc biệt là với đối tượng cán bộ, đảng viên chuẩn bị nghỉ hưu, nghỉ công tác. Nếu ngay từ khi còn công tác đã được giáo dục, rèn luyện, thử thách vững vàng về bản lĩnh chính trị, mọi tâm tư, nguyện vọng được giải quyết thấu lý, đạt tình, có sự chuẩn bị về tâm thế thì chắc chắn cán bộ, đảng viên sẽ tránh được căn bệnh “công thần, kiêu ngạo cộng sản”, đủ sức vượt qua sự hẫng hụt khi về nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Đừng vì nghỉ hưu, nghỉ công tác mà suy thoái ảnh 2
Các đảng viên Chi bộ xóm Tân Lập, xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) tham quan mô hình phát triển kinh tế của người dân. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Thực tế cũng cho thấy sự phối hợp giữa cấp ủy cơ quan, đơn vị, tổ chức mà cán bộ, đảng viên công tác với tổ chức đảng địa phương nơi cán bộ, đảng viên về nghỉ hưu, nghỉ công tác có nội dung chưa chặt chẽ. Về nghỉ hưu, nghỉ công tác là dấu mốc, một bước chuyển đổi lớn trong cuộc đời hoạt động của mỗi người, tác động ảnh hưởng rất lớn về nhiều mặt, nhất là về tâm lý, nếu xác định không tốt dễ gây căng thẳng, bức xúc, thậm chí nảy sinh tiêu cực. Mặc dù là những người đã được rèn luyện, thử thách nhưng cán bộ, đảng viên về nghỉ hưu, nghỉ công tác vẫn cần được quan tâm tuyên truyền, giáo dục, động viên, chia sẻ. Vì vậy vào lúc giao thời, nhạy cảm, biến đổi lớn này rất cần sự phối hợp giữa cấp ủy đảng nơi cán bộ, đảng viên công tác với cấp ủy đảng địa phương nơi cán bộ, đảng viên nghỉ hưu sinh hoạt.

Công tác quản lý, giáo dục của tổ chức là quan trọng, nhưng yếu tố quyết định vẫn là nhận thức, ý thức của mỗi cá nhân. Có thể nói trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm tự hào, kiêu hãnh của mỗi người dân nước Việt, bởi lẽ không phải bất cứ ai cũng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành đảng viên. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, chúng ta đã hứa rằng suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp của Đảng. Do đó trước tiên mỗi đảng viên cần nhận thức vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, phấn đấu cho mục tiêu chung của cách mạng, đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, trong đó có bản thân và gia đình mình. Chỉ có nhận thức rõ như vậy thì dù đương chức hay khi nghỉ hưu, nghỉ công tác người đảng viên mới xứng đáng là “đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Mọi cán bộ, đảng viên dù đảm nhiệm công việc gì, trên cương vị nào, trọng trách gì cũng phải thường xuyên nêu cao ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng. Chỉ có thông qua tự rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu mỗi cán bộ, đảng viên mới không ngừng bồi đắp nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” cho bản thân trước mọi biến đổi và những tác động tiêu cực từ xã hội. Ngay từ khi đang công tác mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ nghỉ hưu, nghỉ chế độ là quy luật tất yếu mà ai cũng phải trải qua sau thời gian dài cống hiến. Hãy coi việc nghỉ hưu, nghỉ công tác cũng là nhiệm vụ mà Đảng phân công. Cán bộ, đảng viên khi về nghỉ hưu, không còn chức vụ, quyền hạn, nhưng là đảng viên của Đảng thì vẫn phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.

Thực tế đã cho thấy với kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình công tác, những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác góp phần rất quan trọng vào xây dựng các nghị quyết lãnh đạo của tổ chức đảng, các biện pháp quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở. Do đó ở địa phương nơi cư trú, tùy vào điều kiện, khả năng trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên là phải tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của mình cho dân, cho Đảng. Chỉ có nhận thức đúng và ý thức rõ như vậy mới giúp cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác tránh được những biểu hiện suy thoái.

Tin mới

Long trọng lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử

Long trọng lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử

(Baonghean.vn) - Đứng trước thách thức bởi sự phát triển như vũ bão của công nghệ và truyền thông số, sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình mạng xã hội, Báo Nghệ An đã đặt ra quyết tâm đổi mới toàn diện theo hướng chuyển đổi số, trong đó, lấy nội dung làm cốt lõi, công nghệ làm trung tâm, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ nhân dân là tiên quyết.
ô tô

Những lưu ý khi lái ô tô vào mùa mưa lũ

Trong tuần này, nhiều tỉnh phía Bắc, trong đó có Hà Nội xuất hiện các đợt mưa lớn khiến một số cung đường bị ngập nước sâu. Do đó, tài xế cần phải lưu ý những điều sau đây để bảo vệ chiếc xe của mình khỏi tình trạng thủy kích hay chết máy.
Báo Nghệ An cần kiên định phát triển các ấn phẩm trên nền tảng đa phương tiện, nền tảng số

Báo Nghệ An cần kiên định phát triển các ấn phẩm trên nền tảng đa phương tiện, nền tảng số

(Baonghean.vn) - Chuyển đổi số là xu thế tất yếu diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có báo chí. Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh Báo Nghệ An cần phải kiên định việc phát triển các ấn phẩm trên nền tảng đa phương tiện, trên nền tảng số để phù hợp với xu thế thời đại, báo chí giai đoạn mới.
Thông tin nổi bật ngày 28/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/5

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An; Lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử; Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Gần 3.000 cơ hội việc làm đã được các nhà tuyển dụng đưa ra tại ngày hội việc làm… Đây là một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 28/5

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: 'Báo chí bắt buộc phải chuyển đổi số, nếu không muốn bị tụt hậu'

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: 'Báo chí bắt buộc phải chuyển đổi số, nếu không muốn bị tụt hậu'

(Baonghean.vn) - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng, báo chí sẽ phải chuyển đổi số, phải đi trước và lợi ích sẽ đi cùng. Đây là con đường bắt buộc phải đi, thậm chí là đi nhanh và quyết liệt, nếu không muốn bị tụt hậu.
Các đại biểu ấn nút khai trương.

Báo Nghệ An điện tử ra mắt giao diện mới: Khẳng định sự tiên phong, đổi mới, bắt nhịp với thời đại chuyển đổi số

(Baonghean.vn) - Chiều 28/5, tại TP. Vinh, trong không khí cả nước đang lập thành tích thi đua chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), chào mừng 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), Báo Nghệ An long trọng tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử.
Ngày hội Thể thao điện tử ở SEA Games 31

Ngày hội thể thao điện tử ở SEA Games 31

(Baonghean.vn) - Sau SEA Games 30, một lần nữa thể thao điện tử được đưa vào thi đấu tranh huy chương, lần này Việt Nam vinh dự là nước chủ nhà, đem lại những trận đấu mãn nhãn làm hài lòng khán giả và người hâm mộ Đông Nam Á.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, mục tiêu chuyển đổi số cuối cùng là hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền và hệ thống chính trị.
Không quay lưng trước cái xấu

Không quay lưng trước cái xấu!

(Baonghean.vn) - Những hành vi vu khống, bôi nhọ, làm nhục, đe dọa cán bộ, giáo viên, hay bất kỳ cá nhân nào trong xã hội (đã có thông tin nhiều cán bộ, công chức, viên chức ở các lĩnh vực khác cũng trong tình trạng này), thì dù là do đối tượng, tổ chức nào thực hiện, cũng vi phạm pháp luật.
Nâng cao chất lượng bản án, biên bản phiên tòa

Nâng cao chất lượng bản án, biên bản phiên tòa

(Baonghean.vn) - Đó là mục đích được đề ra của Cuộc thi “Kỹ năng viết bản án và biên bản phiên tòa”. Cuộc thi đã thu hút sự tham dự của 52 thí sinh. Tất cả đều là thẩm phán, thư ký tại 21 đơn vị tòa án nhân dân cấp huyện cũng như 5 tòa, phòng tòa án nhân dân cấp tỉnh tham dự.
Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An: “Ôm đất vàng” rồi... bỏ hoang

Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An: 'Ôm đất vàng' rồi... bỏ hoang

(Baonghean.vn) - Dù được UBND tỉnh tạo điều kiện cho thuê nhiều khu “đất vàng” nằm rải rác tại các huyện, thế nhưng đến nay tại nhiều địa điểm, Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An (Công ty CP TMMN Nghệ An) vẫn không xây dựng, nơi thì để lại những tài sản xập xệ nhếch nhác, nơi thì xây dựng sai quy hoạch...
Mọi nền văn minh thế giới đều bắt nguồn từ những dòng sông

Mọi nền văn minh thế giới đều bắt nguồn từ những dòng sông

(Baonghean.vn) - Từ xa xưa, mọi nền văn minh nổi tiếng thế giới đều xuất phát từ lưu vực những con sông mẹ. Những khu dân cư giàu có và đông đúc của thế giới cổ đại được hình thành bên các dòng sông lớn: Ai Cập (sông Nile), Lưỡng Hà (giữa 2 con sông Tigris và Euphrates), Ấn Độ (sông Ấn), Trung Quốc (sông Hoàng Hà)… Nền văn minh khởi nguồn của người Việt cổ cũng hình thành bên những dòng sông lớn như sông Hồng, sông Mã… Sử sách cũng ghi lại sự sầm uất, nhộn nhịp của các đô thị phát triển bên sông.
Cảnh báo thuốc giảm đau giả

Cảnh báo thuốc giảm đau giả

Đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ngày 27/5 cho biết, ghi nhận loại thuốc chống viêm, giảm đau giả, khuyến cáo người dân không bán và sử dụng thuốc này.
Tàu chiến từ 3 quốc gia NATO sẽ đến tập trận ở Phần Lan

Tàu chiến từ 3 quốc gia NATO sẽ đến tập trận ở Phần Lan

(Baonghean.vn) - Theo Hải quân Phần Lan, các tàu chiến Mỹ, Pháp và Đức sẽ ở lại Helsinki cho đến ngày 30/5 tới. Tất cả các tàu này đều đang tham gia tập trận ở khu vực phía Bắc Biển Baltic, sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả Phần Lan và Thụy Điển mới đây nộp đơn xin gia nhập NATO .
Bệnh viện đa khoa Phú Thọ

Bắt 1 cán bộ bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nhận 2 tỷ đồng từ Công ty Việt Á

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Gia Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".