#đường sạt lở

5 kết quả

Thông tin nổi bật ngày 15/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 9, Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Đình chỉ hoạt động mỏ đá nổ mìn làm hỏng nhà dân ở Kỳ Sơn... là những nội dung chính trong ngày 15/9.