Gã nghiện giả danh Công an xã đi trộm chó

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an cũng như người dân, Sỹ và Thái mua 2 bộ quần áo Công an xã rồi đi trộm chó.