Gần 100 học viên tham gia lớp bồi dưỡng khởi sự doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày từ 24- 26/8, tại TP.Vinh, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng khởi sự HTX, DN cho gần 100 học viên thuộc các doanh nghiệp thành viên, HTX mới thành lập, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi tại các làng nghề, các tổ hợp tác trong tỉnh.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng khởi sự doanh nghiệp, HTX.

Lớp bồi dưỡng đội ngũ doanh nghiệp thành viên, HTX, hộ kinh doanh nhằm giúp các DN nâng cao sức cạnh tranh, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và tiến tới toàn cầu. Mục tiêu phấn đấu, đến năm 2020, nhiều doanh nghiệp, HTX, doanh nhân Nghệ An có thương hiệu đạt tầm cỡ quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Tại lớp học, các học viên được trang bị những kiến thức cụ thể về: đặc trưng cá nhân của nhà doanh nghiệp thành đạt; hướng dẫn khảo sát thị trường bán lẻ, bán sỉ; lựa chọn ý tưởng kinh doanh; phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ; hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh cho HTX; kế hoạch tổ chức quản lý và điều hành, làm thế nào để kinh doanh có hiệu quả...

HTX dịch vụ nông nghiệp Thượng Sơn (Đô Lương) cung ứng vật tư phân bón phục vụ sản xuất cho người dân trên địa bàn.

Sau khóa học này, các doanh nghiệp, HTX, và những lao động giỏi ở các làng nghề, tổ hợp tác sẽ đưa các kiến thức lĩnh hội được để áp dụng vào thực tiễn; nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình. 

Quỳnh Lan