Gần 700 đối tượng tạm giam ở Nghệ An được lập danh sách cử tri tham gia bầu cử

(Baonghe an.vn)-Tính đến thời điểm này, tại tạm giam Nghi Kim (Công an Nghệ An) có gần 700 đối tượng bị tạm giam được lập danh sách cử tri bầu cử ĐBQH, HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Đại tá Trần Sỹ Phàng - Giám thị Trại tạm giam Nghi Kim cho biết: Theo thống kê đến thời điểm này, Trại tạm giam Nghi Kim có hơn 700 bị can, bị án được lập danh sách cử tri để tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh.
 
Tuy nhiên, do các bị can, bị án đang trong thời gian tham gia tố tụng nên từ nay cho đến ngày bầu cử con số này sẽ có nhiều biến động, thay đổi bởi sẽ có trường hợp một số người được tại ngoại, chuyển đi và những người được chuyển đến. 
 
Cán bộ trại Tạm giam Nghi Kim niêm yết danh sách cử tri
Việc triển khai công tác bầu cử cho đối tượng người bị tạm giam là một điểm mới trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015. Vì vậy, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công an và Luật bầu cử, Trại tạm giam đã phối hợp với UBND xã Nghi Kim, Thành phố Vinh thống nhất các kế hoạch triển khai cho các bị can, bị án tham gia công tác bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi của cử tri.
 
Danh sách cử tri được niêm yết tại các nhà giam, buồng tạm giam, khu vực cửa ra vào.
Trại tạm giam đã thành lập tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri ở các nhà giam, khu vực ra vào. Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về Luật Bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri cho các đối tượng thuộc diện được tham gia bầu cử.
 
Phạm nhân lao động cải tạo tại trại tạm giam.
Đơn vị cũng lên các phương án, trong trường hợp đến trước ngày bầu cử mà những người đang bị tạm giam, tạm giữ có quyết định cho tại ngoại thì sẽ có hướng dẫn cụ thể cho họ về nơi thường trú để thực hiện quyền bầu cử.
 
Còn những trường hợp đến trước ngày bầu cử mà bị bắt tạm giam, tạm giữ thì sẽ tiến hành kiểm tra xem nếu họ đã có thẻ cử tri nơi cư trú thì tổ chức cho họ bầu cử theo luật, còn nếu chưa có thì đơn vị sẽ phối hợp với Ủy ban Bầu cử tại địa phương bổ sung thẻ cử tri để họ bầu cử tại trại tạm giam, tạm giữ.
 
Để đảm bảo quyền bầu cử cho những người đang bị tạm giam, tạm giữ cũng như trật tự, an ninh tại trại tạm giam, phương thức bầu cử tại Trại tạm giam Nghi Kim sẽ áp dụng theo hình thức mang “thùng phiếu” đến từng nhà tạm giam, buồng tạm giam để tổ chức bỏ phiếu. Đây là hình thức bỏ phiếu di động, áp dụng cho những trường hợp đặc biệt trong bầu cử.
 
Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND năm 2015 quy định những người đang bị tạm giam, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu QH và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc (Khoản 5, Điều 29). 
 
                                                                       Khánh Ly