Giá điện ổn định khi dừng thị trường phát điện cạnh tranh vô thời hạn?

Từ tháng 10/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3698 về việc tạm dừng thị trường phát điện cạnh tranh vô thời hạn. Việc này ảnh hưởng tới các nhà máy thủy điện và nhiệt điện, bù lại, các nhà máy điện khí lại được hưởng lợi từ quyết định này.

Bộ Công Thương đã ban hành quyết định ngừng hoạt động tạm thời thị trường phát điện cạnh tranh bắt đầu từ ngày 1/10/2017.

Sau gần 5 hoạt động (năm 2012), thị trường phát điện cạnh tranh tạm dừng nhằm sử dụng tối đa sản lượng của các nhà máy điện khí. Trong khi đó, hồi cuối tháng 7 vừa qua, chủ trương đối với thị trường phát điện cạnh tranh vẫn thực hiện theo lộ trình đến năm 2019 sẽ đi vào hoạt động chính thức.

Với quyết định này, các nhà máy thủy định và nhiệt điện bị ảnh hưởng trước tiên bởi lý do nguồn cung từ các nhà máy này cho giá thấp hơn các nguồn cung cấp khác. Song, với chủ trương tập trung huy động tối đa sản lượng điện khí, nên sản lượng của các nguồn thủy điện và nhiệt điện dĩ nhiên sẽ giảm do hao hụt đầu ra và sản lượng điện khí trong quý IV 2017 sẽ tăng mạnh để bù đắp phần cung cấp từ thủy điện và nhiệt điện.

Theo thông cáo từ Bộ Công Thương, quyết đinh này không tác động đến giá bán lẻ điện cho người tiêu dùng.

Mặc dù Quyết định 3698 không làm thay đổi tổng sản lượng điện toàn thị trường nhưng rõ ràng với mức giá điện khí cao hơn mức giá từ nguồn cung cũ, khả năng ảnh hưởng tới giá cả thị trường hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, theo thông cáo từ Bộ Công Thương, quyết đinh này không tác động đến giá bán lẻ điện cho người tiêu dùng.

Trải qua 5 năm vận hành thử nghiệm, thị trường phát điện cạnh tranh đã có 76 nhà máy với tổng công suất gần 21.000 MW, tăng gần 2,5 lần so với hồi mới vận hành vào năm 2012.

Theo Báo Lao động