Giá trị sản xuất công nghiệp Nghệ An tăng 19%

(Baonghean.vn) - Năm 2018, trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng giá trị sản xuất công nghiệp Nghệ An tăng mạnh, góp phần quan trọng cùng toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn, GRDP tăng 8,77%.


Dệt may vẫn là lĩnh vực có mức tăng trưởng cao trong năm 2018. Ảnh: Việt Phương

Theo Sở Công Thương, năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 57.558 tỷ đồng, vượt 2,6% kế hoạch, tăng 19% so với năm 2017, 30/36 sản phẩm chủ lực hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,53%, trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,28%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 18,81%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 12,72%...

Đồ họa: Hữu Quân

Công tác thu hút, kết nối đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp thương mại được chú trọng và đạt được những kết quả nổi bật: Thu hút thêm 09 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp, nâng tổng 257 dự án đang hoạt động trong các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án thủy điện đảm bảo tiến độ: Đưa vào vận hành 06 nhà máy với tổng công suất 146,4MW.

Đồ họa: Hữu Quân

Năm 2019, để góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, GRDP tăng trưởng 9,5%, ngành Công Thương đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tăng trưởng so với năm 2018: Giá trị sản xuất công nghiệp 70.338 tỷ đồng, tăng 22,11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa 60.500 tỷ đồng, tăng  8,32%; tổng kim ngạch xuất khẩu 1.145 triệu USD, tăng 9%, trong đó xuất khẩu hàng hóa 795 triệu USD, tăng 10,42% so với thực hiện năm 2018./.