Giải pháp sinh hoạt chi bộ Đảng trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp

Ngô Đình Viện (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Bên cạnh sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, các chi bộ thì đòi hỏi phải có sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy cấp trên để các cấp ủy, tổ chức đảng có thể triển khai những giải pháp nhằm duy trì nghiêm túc, chất lượng việc tổ chức sinh hoạt chi bộ...

Trong tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đang thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19, vấn đề đặt ra đối với cấp ủy đảng các cấp và cán bộ, đảng viên là việc thực hiện sinh hoạt đảng như thế nào để đảm bảo sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên, toàn diện của Đảng, đảm bảo nội dung, chất lượng, số lượng các buổi sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, cấp ủy các cấp, các chi bộ đã chủ động có những giải pháp về sinh hoạt chi bộ nhằm thực hiện vai trò lãnh đạo, đồng thời không bị gián đoạn một số hoạt động cũng như bảo đảm đủ kỳ sinh hoạt.

Những địa phương, đơn vị đang thực hiện Chỉ thị 15-CT/CP, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 thì tùy tình hình đã tổ chức sinh hoạt phù hợp, các cấp ủy, tổ chức đảng có từ 10 đảng viên trở xuống, thực hiện việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ theo quy định, các chi bộ từ 10 đến 20 đảng viên có thể sinh hoạt tập trung nếu đủ điều kiện về phòng họp. Nhiều chi bộ số lượng đảng viên lớn, có đủ điều kiện về công nghệ thông tin, nên đã tạo nhóm sinh hoạt qua một số nền tảng, ứng dụng (phổ biến là: Zalo, Zoom, Messenger, Teams). Một số chi bộ thì tổ chức sinh hoạt đảng định kỳ theo tổ, cụm (mỗi tổ, cụm không quá số lượng người cho phép; có bí thư, phó bí thư hoặc đồng chí chi ủy viên phụ trách dự, chủ trì, giám sát, chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt), Chi ủy tiếp nhận những ý kiến của đảng viên từ các tổ đảng để hoàn thiện, thống nhất ban hành nghị quyết chính thức của chi bộ.

Đảng bộ Sở Tài chính thực hiện sơ kết 6 tháng năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.
Đảng bộ Sở Tài chính thực hiện sơ kết 6 tháng năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Đối với những địa phương, đơn vị đang thực hiện Chỉ thị 16-CT/CP, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 hoặc cao hơn một mức so với Chỉ thị 16-CT/CP thì các chi bộ đủ điều kiện về công nghệ thông tin cơ bản đã tạo nhóm sinh hoạt chi bộ qua Zalo, Zoom, Messenger, Teams; các chi bộ khó khăn, không đủ điều kiện về công nghệ thông tin thì có thể gửi các nội dung xin ý kiến và thống nhất thực hiện bằng văn bản đến từng thành viên, đảng viên; một số trường hợp cần thiết, không thể sinh hoạt tập trung được thì bí thư, phó bí thư trao đổi trực tiếp hoặc qua văn bản, qua email, qua điện thoại để thống nhất, quyết định.

Tuy nhiên, tổ chức sinh hoạt chi bộ theo các hình thức này gặp không ít khó khăn, hạn chế nhất định. Chẳng hạn, sự tập trung của các đảng viên trong cuộc họp trực tuyến có khi không cao; một số đảng viên chưa tích cực tham gia nghiên cứu tài liệu hoặc đóng góp cho dự thảo nghị quyết; trong nhiều trường hợp, đảng viên khó trình bày hết ý kiến của mình khi không phát biểu trực tiếp; quá trình sử dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt có thể bị gián đoạn; cá biệt, có thể xảy ra việc chi bộ họp chưa sâu, chưa đầy đủ các bước hoặc để không thiếu kỳ sinh hoạt còn nội dung, chất lượng ít được quan tâm… Ngoài ra, hình thức họp trực tuyến, họp tổ đảng hay xin ý kiến bằng văn bản,… sẽ có ảnh hưởng đến vấn đề biểu quyết của chi bộ, nhất là khi có nội dung phải biểu quyết bằng phiếu kín.

Nhìn chung, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các chi bộ, đảng viên có ý thức chủ động thích nghi với các cách thức sinh hoạt mới; nhiều chi bộ tổ chức nghiêm túc, được đông đảo đảng viên đồng tình, hưởng ứng; tài liệu cơ bản được chuyển trước nên đảng viên có điều kiện nghiên cứu kỹ hơn, thời gian họp có thể được rút ngắn hơn,…

Ngày 30/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gửi Văn bản số 589-CV/TU chỉ đạo “về hình thức sinh hoạt đảng trong tình hình hiện nay”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp chỉ đạo, hướng dẫn hình thức sinh hoạt đảng phù hợp vừa để giữ nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng phù hợp, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Những nơi giãn cách xã hội có thể sinh hoạt trực tuyến, gửi tài liệu hoặc thông báo nội dung cần xin ý kiến đến từng thành viên, đảng viên và thống nhất thực hiện. Khi tổ chức sinh hoạt đảng trong bối cảnh dịch bệnh cần lưu ý vấn đề bảo mật theo quy định.

Trên tinh thần đó, với việc tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, các cấp ủy cần quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, phải luôn thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định của cấp trên về chế độ sinh hoạt đảng, theo Điều 22, Điều lệ Đảng quy định “Đảng ủy, chi ủy cơ sở họp thường lệ mỗi tháng một lần; họp bất thường khi cần”... “Chi bộ cơ sở họp thường lệ mỗi tháng một lần; họp bất thường khi cần”. tại Điều 24, Điều lệ Đảng quy định đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở “Chi bộ, chi ủy họp thường lệ mỗi tháng một lần”. Tại mục 20, khoản 20.4, Quy định số 24 QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng quy định “Việc thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở một số đảng bộ, chi bộ đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt theo hướng dẫn của Ban Bí thư”. Đến thời điểm này Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương chưa ban hành hướng dẫn cụ thể, cũng như chưa có chủ trương về việc sinh hoạt trực tuyến, sinh hoạt theo tổ đảng, tuy nhiên do dịch bệnh xảy ra, không thể tập trung đảng viên để họp theo sự chỉ đạo của cấp trên, vì vậy, cấp ủy các cấp vận dụng để thực hiện sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện cụ thể.

Thứ hai, cấp ủy phải luôn quán quán triệt với tất cả các đảng viên về các yêu cầu, nguyên tắc của một cuộc sinh hoạt, dù thực hiện dưới hình thức nào cũng phải bảo đảm tính nghiêm túc, tuân thủ nguyên tắc và chú trọng tính chất lượng, ý nghĩa thực tiễn của cuộc sinh hoạt.

Thứ ba, trong sinh hoạt hoặc chuyển tải các tài liệu liên quan phải đảm bảo tính bảo mật của thông tin theo đúng quy định.

Thứ tư, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ trong công tác chuẩn bị sinh hoạt, nhất là khi không thể sinh hoạt trực tiếp, tập trung; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, đảng viên, trong đó có việc tham gia, nêu gương trong phòng, chống dịch bệnh.

Thứ năm, đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ, biên bản theo đúng quy định.

Thứ sáu, bên cạnh sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, các chi bộ thì đòi hỏi phải có sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy cấp trên để các cấp ủy, tổ chức đảng có thể triển khai những giải pháp nhằm duy trì nghiêm túc, chất lượng việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch.

Tin mới

Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết là cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2022.

Hà Nội FC áp đảo các danh hiệu ở V.League Awards; ĐT Việt Nam tập huấn tại Vũng Tàu từ chiều 2/12

(Baonghean.vn) - Hà Nội FC cho thấy sự áp đảo trong các danh hiệu giải ở V.League Awards 2022;  Thầy trò HLV Park Hang-seo được nghỉ 1 ngày và chiều mai cả đội sẽ di chuyển vào Vũng Tàu để bắt đầu chuyến tập huấn tại phía Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Sản phẩm OCOP Anh Sơn vào vụ Tết

Sản phẩm OCOP Anh Sơn vào vụ Tết

(Baonghean.vn) - Tính đến nay, huyện Anh Sơn có 14 sản phẩm đạt 3 sao OCOP. Hiện nay, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP đang tập trung đẩy mạnh sản xuất để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Tản văn: Đi qua mùa cỏ khô

Tản văn hay: Đi qua mùa cỏ khô

(Baonghean.vn) -  “Đi qua mùa cỏ khô” viết về mùa cỏ khô, nhưng cũng là về chính con người. Giống như cỏ khô, đời người có lúc cũng khô cằn, héo úa. Nhưng chỉ cần cơ hội, con người sẽ vươn lên, giống như đốm than gặp phải cơn gió thổi qua, sẽ trở nên bùng cháy dữ dội. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/12

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10; Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027; Giá xăng giảm tiếp hơn 1.000 đồng; Phan Văn Đức chính thức chia tay Sông Lam Nghệ An... là những nội dung chính trong ngày 1/12.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định là vì lợi ích quốc gia, lợi ích người dân, hình ảnh đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt mới đạt kết quả cao.
Bản Mồng - đại dự án chưa hẹn ngày về đích!

Bản Mồng - đại dự án chưa hẹn ngày về đích!

(Baonghean.vn) - Chủ đầu tư Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng đã có văn bản đề nghị huyện Quỳ Châu tăng cường giải pháp quản lý những diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhưng vấn đề tái định cư và những khó khăn, tồn tại khác ở vùng tích nước của đại dự án thì... sẽ phải chờ!
BLV Quang Tùng: Việt Nam sáng cửa dự World Cup 2030

BLV Quang Tùng: Việt Nam sáng cửa dự World Cup 2030

(Baonghean.vn) -Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa mới đặt mục tiêu sẽ đưa đội tuyển Quốc gia dự World Cup 2030. Đây là mục tiêu khó, nhưng Bình luận viên Quang Tùng vẫn tỏ ra đầy lạc quan. Những phân tích của bình luận viên này sẽ cho khán giả nhìn rõ hơn về khả năng đó của đội tuyển.
Nghệ An: Tập trung chăm sóc đàn vật nuôi phục vụ thị trường Tết

Nghệ An: Tập trung chăm sóc đàn vật nuôi phục vụ thị trường Tết

(Baonghean) - Cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thịt động vật trên địa bàn tỉnh tăng từ 20 - 30% so với ngày thường. Để chủ động nguồn cung, các trang trại, hộ chăn nuôi đang tích cực tái đàn, chăm sóc gia súc, gia cầm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Những giải pháp ‘vàng’ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

(Baonghean.vn) - Xác định nguồn nhân lực là nền tảng tiên quyết cho sự phát triển toàn diện, bền vững của đơn vị, thời gian qua, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tập trung các giải pháp đồng bộ nhằm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực y tế vừa hồng vừa chuyên.
Công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng

Công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12, tại hội trường xã Hưng Tây, UBND huyện Hưng Nguyên phối hợp với Công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng.