#giảng viên

19 kết quả

Trường Đại học Vinh thu hút nhiều cán bộ giỏi, trình độ cao

Trường Đại học Vinh thu hút nhiều cán bộ giỏi, trình độ cao

(Baonghean) - Xác định rõ, công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là vấn đề then chốt thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, nhiều năm qua, Đảng bộ Trường đại học Vinh đã quan tâm đề ra các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng. 
8x Việt làm giảng viên ở Học viện công nghệ số 1 thế giới

8x Việt làm giảng viên ở Học viện công nghệ số 1 thế giới

Ba lần giành được tài trợ của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia và Bộ Năng lượng Mỹ cho các dự án hợp tác nghiên cứu về năng lượng tái tạo, Vũ Thành Long được Học viện Công nghệ Massachussets (Mỹ) đặc cách bổ nhiệm làm giảng viên và nhà nghiên cứu tại đây sớm hơn quy định 1,5 năm.