Hai bài tập đơn giản cho vai và cánh tay chắc khỏe

Hít đất liên tục 90 giây một lần, ngực với gối chạm sàn và bài hít đất với bục gỗ giúp phần trên cơ thể săn cơ, theo BeFit.


Theo VNE