"Hâm nóng" thị trường bất động sản

(Baonghean) - Với sự tích cực trong việc đổi mới thủ tục hành chính của các cấp, ngành liên quan, nên thời gian gần đây thu hút được nhiều người dân mua đất ở thông qua đấu giá, tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, góp phần hâm nóng thị trường bất động sản.

TP Vinh là địa phương luôn dẫn đầu tỉnh ta về khai thác QSDĐ và để đáp ứng được nhu cầu mua đất ở của người dân, tạo được nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, UBND TP Vinh đã giao việc khai thác quỹ đất cho UBND các phường, xã làm chủ đầu tư (từ các khu đất từ 10 lô trở xuống) và Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư & xây dựng Vinh làm chủ đầu tư (đối với các khu quy hoạch có quy mô từ 10 lô đất trở lên) cùng phối hợp với các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp là Trung tâm đấu giá của Sở Tư pháp, Công ty TNHH 1TV sổ số kiến thiết tỉnh, Công ty đấu giá Quang Minh và Công ty đấu giá Phú Quý… tổ chức các đợt đấu giá đất công khai, minh bạch tại các phường, xã. Với sự phân công cụ thể đó, tạo cho các phường, xã và các đơn vị liên quan chủ động trong công tác đền bù GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phối hợp tổ chức đấu giá…

Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại dự án khu đất ở phường Quán Bàu – TP Vinh.

Mặc dù thị trường bất sản đang trong giai đoạn khó khó khăn, nhưng với việc tích cực vào cuộc đẩy nhanh tiến độ đấu giá QSDĐ, rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và đầu tư bồi thường GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đưa vào đấu giá các khu quy hoạch mới…TP Vinh góp phần tích cực trong việc “hâm nóng” thị trường bất động sản. 

Từ đầu năm 2015 đến nay, thông qua đấu giá QSDĐ, nguồn thu từ sử dụng đất khác, TP Vinh đạt tổng thu hơn 303 tỷ đồng và từ nay đến cuối năm 2015, TP Vinh tập trung hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất bán đấu giá phường Quán Bàu để tổ chức bán đấu giá 366 lô đất để có thêm nguồn thu hàng tỷ đồng đáp ứng nguồn vốn đối ứng dự án ODA – Tiểu dự án phát triển hạ tầng đô thị Vinh và công tác đầu tư XDCB trên địa bàn TP Vinh.

Đường Quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã nên Diễn Hồng – Diễn Châu có lợi thế khai thác quỹ đất có giá trị cao. Ngày 16/11, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tiến hành bán đấu giá QSDĐ     tại vùng Tây Quốc lộ 1A xã Diễn Hồng và đấu giá thành công 7 lô đất với tổng giá trị trúng đấu là 5,6 tỷ đồng. Người dân xã Diễn Hồng – Diễn Châu rất năng động trong sản xuất – kinh doanh và có nhu cầu rất lớn trong việc mua đất ở tại những vị trí có lợi thế  sát đường, vì vậy tại những khu đất sát Quốc lộ 1A được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, thu hút được sự quan tâm của người dân.

Ông Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng cho biết: “Để khai thác có hiệu quả nguồn thu từ đấu giá QSDĐ, xã làm tốt công tác quy hoạch, GPMB và xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật…Thông qua tổ chức đấu giá chuyên nghiệp, từ đầu năm 2015 đến nay, đấu giá thành công 34 lô đất ở với tổng giá trị đấu giá hơn 55 tỷ đồng và mục tiêu trong năm 2015 là hoàn thành kế hoạch 60 tỷ đồng từ khai thác đấu giá QSDĐ”. Diễn Hồng là một trong những đơn vị dẫn đầu về công tác đấu giá QSDĐ ở Diễn Châu và góp phần tích cực trong việc hỗ trợ cùng với huyện thực hiện tốt công tác khai thác quỹ đất. Từ đầu năm 2015 đến nay, các xã thực hiện tốt công tác đấu giá QSDĐ là Diễn Hồng, Diễn Hạnh, Diễn Nguyên, Diễn Thịnh,… 

Đến nay, Diễn Châu đã đạt tổng nguồn thu hơn 75,5 tỷ đồng (gồm 115 lô đất) và đạt 188.75% kế hoạch của HĐND huyện giao (40 tỷ đồng). Để tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn thu từ đấu giá QSDĐ, từ nay đến cuối năm 2015, Diễn Châu tập trung quyết liệt công tác giao đất, đấu giá QSDĐ đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất của người dân và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Hiện nay huyện trình UBND tỉnh phê duyệt giá 155 lô ở các xã Diễn Thắng, Diễn Thái, Diễn Liên, Diễn Thịnh, Diễn Tân…

Cùng với Diễn Châu, huyện Yên Thành cũng tạo được nguồn thu lớn từ cấp quyền sử dụng đất, từ đầu năm 2015 đến nay, Yên Thành đạt hơn 54,5 tỷ đồng. Huyện Hưng Nguyên gần 25 tỷ đồng. Huyện Đô Lương đạt hơn 140 tỷ đồng, Thanh Chương đạt hơn 15 tỷ đồng… Vừa qua tại cuộc họp UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã yêu cầu các huyện, thành thị, các ngành cần làm rõ các nguyên nhân và có giải pháp để tăng thêm nguồn thu từ đấu giá đất. Giải pháp là công khai minh bạch thông tin, có mức giá phù hợp với thực tế, tổ chức tốt các phiên đấu giá tốt để hạn chế nạn “cò” đấu giá. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng các khu đấu giá đất để tạo thêm quĩ đất tốt cho các địa phương.

 Hoàng Vĩnh