HĐND các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương khai mạc kỳ họp thứ 6

(Baonghean.vn) - Sáng 26/7, Hội đồng nhân dân huyện Tương Dương và huyện Kỳ Sơn khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021), đã khai mạc kỳ họp thứ 6.
* Sáng 26/7, HĐND huyện Tương Dương khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc kỳ họp thứ 6. 
Khai mạc HĐND huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân
Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội của huyện Tương Dương đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt gần 2.000 tỷ đồng, đạt 42% KH tỉnh giao, tăng 10,2% so với cùng kỳ; cả 3 lĩnh vực kinh tế đều có tốc độ tăng trưởng GTSX cao hơn cùng kỳ năm 2017 (nông, lâm, thủy sản tăng 7,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,25%; thương mại - dịch vụ tăng 5,3%).
Trong đó nông, lâm, thủy sản ước đạt 232.105 triệu đồng; Công nghiệp - xây dựng đạt 1.366.399 triệu đồng: Thương mại - dịch vụ đạt hơn 397 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Kỳ họp cũng sẽ ban hành 8 Nghị quyết. Tại kỳ họp cũng thảo luận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với các ông Phạm Trọng Hoàng, Lô Đình Xuyên, Đào Đăng và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện.
Đình Tuân

* Cũng trong sáng 26/7, HĐND huyện Kỳ Sơn tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Các đồng chí chủ trì kỳ họp HĐND huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Duy Thành
Kỳ họp nghe và cho ý kiến về các báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 về: tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh; tình hình thu, chi ngân sách; xây dựng cơ bản; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân và công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác xét xử của tòa án nhân dân; kết quả thi hành án dân sự; công tác kiểm sát và việc thực hiện quyền công tố của Viện Kiểm sát nhân dân; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật… Đánh giá hoạt động ngân sách 6 tháng đầu năm và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Kỳ Sơn sẽ xem xét, thông qua 6 Nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của huyện.