HĐND tỉnh: Cần quan tâm việc ứng dụng các đề tài KHCN vào thực tiễn

(Baonghean.vn) – Các công trình sáng tạo KHCN của tỉnh Nghệ An vẫn còn hạn chế trong việc ứng dụng và nhân rộng.

Đó là vấn đề được khẳng định tại cuộc làm việc giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Sở Khoa học và Công nghệ về công tác thi đua – khen thưởng chiều 28/9.

Quang cảnh cuộc làm việc

Thời gian qua, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, công tác thi đua – khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ được triển khai thực hiện theo 2 lĩnh vực. Thứ nhất, là việc xét công nhận các sáng kiến, đề tài KHCN cấp tỉnh; thứ hai là công tác thi đua – khen thưởng các lĩnh vực khác thuộc nội bộ ngành.

Cây chanh leo được ứng dụng có hiệu quả tại huyện Quế Phong.

Công tác xét công nhận sáng kiến và đề tài sáng tạo KHCN được thực hiện theo Quyết định số 05 và Quyết định số 60 của UBND tỉnh, trong đó ưu tiên và đề cao tính ứng dụng rộng rãi của các sáng kiến, đề tài sáng tạo KHCN. Trong 2 năm 2014, 2015,  Sở đã có 792 sáng kiến được UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh; 12 đề tài sáng tạo KHCN.

Năm 2016, lần đầu tiên Sở tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thanh niên, sinh viên; đã có 11 sáng tạo và ý tưởng sáng tạo được trao giải, trong đó có 2 sáng tạo được hỗ trợ triển khai ứng dụng vào thực tiễn.

Giám đốc Sở KH & CN thừa nhận, việc ứng dụng các sáng kiến, đề tài KHCN vào thực tiễn chưa cao.
Cán bộ phân tích chất lượng nước biển Cửa Lò.

Công tác thi đua – khen thưởng các lĩnh vực khác thuộc nội bộ Sở được thực hiện trên cơ sở bám vào chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, cơ quan chuyên môn trực thuộc. Sở cũng có cơ chế khen thưởng riêng cho tập thể và cá nhân có hoạt động KHCN xuất sắc.

Tại cuộc làm việc, đoàn giám sát đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động KHCN trong các tầng lớp nhân dân. Chú trọng ứng dụng, đưa các sáng kiến, đề tài KHCN vào thực tiễn một cách có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc ứng dụng KHCN ở cơ sở. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu và ứng dụng KHCN vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển. 

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN