HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị rà soát, bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương đánh giá, rà soát, bổ sung chính sách nhằm phát huy hiệu quả ưu đãi của tỉnh trong thu hút đầu tư.

Sáng 8/6, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Viết Đường chủ trì có cuộc làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh. Ảnh: Lê Thanh

Nghị quyết đạt hiệu quả thấp

Một trong những Nghị quyết do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu là Nghị quyết số 26/2016 được HĐND tỉnh thông qua ngày 4/8/2016 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Nghị quyết số 26 quy định các chính sách đặc thù của tỉnh đối với nhà đầu tư, kể cả dự án đầu tư mở rộng trên địa bàn Nghệ An, nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nghị quyết được xem là chính sách "trải thảm đỏ" thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết 26 của HĐND tỉnh, các chính sách của tỉnh tập trung vào các nội dung như: hỗ trợ xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào dự án (đường giao thông, cấp điện, cấp nước); hỗ trợ giải phóng, san lấp mặt bằng, hỗ trợ đào tạo lao động, cung cấp thông tin,…

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Mão báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/2016 được HĐND tỉnh thông qua ngày 4/8/2016 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Thanh

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua gần 4 năm triển khai Nghị quyết cho thấy một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của văn bản, quy phạm pháp luật hiện hành. Số lượng các dự án được hưởng chính sách ưu đãi của tỉnh chưa nhiều, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Quá trình phối hợp, nắm bắt thông tin giữa các sở, ngành có liên quan chưa được thường xuyên để đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Nghị quyết.

Yêu cầu bổ sung, sửa đổi chính sách

Thảo luận tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát đánh giá, mục tiêu đặt ra của Nghị quyết 26 là rất lớn, tuy nhiên hiệu quả triển khai còn hạn chế. Việc phối hợp giữa địa phương, sở, ngành chưa chặt chẽ. Ý kiến các thành viên băn khoăn về công tác tuyên truyền để chính sách đến với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

“Nghị quyết 26 là chính sách đón đầu, mời gọi thu hút đầu tư, tạo tính đột phá, thu hút các dự án lớn, tuy nhiên qua 4 năm thực hiện,kết quả đạt được chủ yếu hỗ trợ làm đường giao thông nhỏ lẻ, chủ đầu tư chủ yếu cấp huyện, xã và doanh nghiệp nhà nước” - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa nói.

Các dự án thu hút đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ý kiến các đại biểu phản ánh bất cập trong triển khai Nghị quyết 26: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng Nghị quyết nhưng không có thẩm quyền trong triển khai cũng như việc bố trí nguồn lực nên khó đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết. Hạng mục nội dung trong cơ chế chính sách của Nghị quyết thì nhiều, nhưng còn khó khăn, vướng mắc về thủ tục hồ sơ thanh toán.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đánh giá: Trong quá trình thực hiện, triển khai Nghị quyết 26 của HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động xây dựng hệ thống văn bản, công văn kịp thời; quan tâm phối hợp với sở, ngành địa phương để thực hiện một số danh mục của Nghị quyết nhất là hạng mục ngoài hàng rào của dự án.

Đồng chí Hoàng Viết Đường cho rằng, nhiều hạng mục, danh mục trong Nghị quyết 26 chưa được triển khai thực hiện. Vì vậy, đề nghị Sở kế hoạch và Đầu  tư cần đánh giá rõ nguyên nhân theo từng hạng mục.

Đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả triển khai các nội dung của Nghị quyết để kiến nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung của Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nhằm phát huy hiệu quả của chính sách vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy công tác thu hút đầu tư của tỉnh.