Hỗ trợ 100% giống ngô nếp và ngô biến đổi gen

(Baonghean.vn) – Vụ đông 2016, trạm khuyến nông Yên Thành (Nghệ An) xây dựng mô hình thâm canh ngô nếp HN 88 với quy mô 5 ha trên đất 2 lúa tại xã Tăng Thành và mô hình 10 ha thâm canh giống ngô biến đổi gen NK 66.BT ở xã Đồng Thành.

Nông dân trồng ngô biến đổi gien, ngô nếp được hỗ trợ 100% giống.

Để mô hình đạt hiệu quả cao, cùng với tập huấn kỹ thuật, những hộ tham gia mô hình  còn được hỗ trợ 100% về giống  và 30% tiền vật tư phân bón, với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Riêng đối với xã Tăng Thành, UBND xã còn trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho mỗi sào 150 ngàn đồng tiền làm đất bằng máy cơ giới; 20 ngàn đồng tiền bảo vệ, thủy lợi nội đồng và phòng trừ sâu bệnh hại. Những hộ cho mượn đất được xã hỗ trợ 30 ngàn đồng. 

Ngô phủ ni lông ở xã Tăng Thành

Đối với mô hình trồng ngô, Trạm khuyến nông huyện đã hướng dẫn cho bà con thâm canh mật độ dày theo phương pháp đặt bầu.  Mỗi sào được đầu tư  bón cân đối 20 kg lân, 7 kg đạm u rê, 5 tạ phân chuồng hoai và 20 kg vôi bột để cải tạo đất (hoặc 30 kg phân bón tổng hợp NPK 8.10.3)  được bón lót ngay từ đầu vụ để ngô sinh trưởng và phát triển tốt,  giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích...

Thái Dương

Đài TT-TH Yên Thành