Hỏi đáp pháp luật

(Baonghean) - Hỏi: Ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng ban kiểm soát hợp tác xã Xuân Thành, phường Lê Lợi, Thành phố Vinh trình bày:  Hợp tác xã Xuân Thành nằm trong địa bàn Thành phố Vinh, không có thẩm quyền cấp, trả đất sản xuất cho xã viên. Hợp tác xã quản lý đất sản xuất được ghi trong sổ giao khoán của xã viên. Hiện nay, một số hộ xã viên muốn chuyển số đất của họ cho con đã trưởng thành, tách hộ, chưa được công nhận là thành viên hợp tác xã. 
 
Trong trường hợp các xã viên muốn chuyển đất cho con, tách hộ thì HĐQT nên xử lý thế nào? Nếu đồng ý thì HĐQT hợp tác xã quản lý đất đã chuyển giao này ra sao? Khi Nhà nước thu hồi đất thì giải quyết quyền và nghĩa vụ cho con hay cho bố mẹ?
 
Trả lời:
 
Khoản 2, Điều 18, Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định: “Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế nếu đáp ứng đủ điều kiện của luật này và điều lệ, tự nguyện tham gia hợp tác xã thì trở thành thành viên và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên; nếu không tham gia hợp tác xã thì được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật”.
 
Theo quy định này thì khi thành viên hợp tác xã chết, người thừa kế của họ sẽ được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên nếu họ đáp ứng các điều kiện của pháp luật và của điều lệ hợp tác xã. Người thừa kế phải viết đơn tự nguyện xin gia nhập để trở thành thành viên hợp tác xã.
 
Trong trường hợp của ông Nguyễn Hữu Đạt, thành viên hợp tác xã còn sống. Luật Hợp tác xã năm 2012 không quy định quyền được chuyển nhượng vốn góp của các thành viên. Do đó, muốn chuyển đất sản xuất cho con thì những người này phải làm đơn tự nguyện xin ra khỏi hợp tác xã. Sau đó con của họ sẽ làm thủ tục mua lại cổ phần để trở thành thành viên của hợp tác xã. Khi được Hội đồng quản trị đồng ý, những người này sẽ có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một thành viên chính thức.
Trường hợp Nhà nước thu hồi, các quyền và nghĩa vụ sẽ được giải quyết cho con. 
 
Văn phòng Luật sư Trọng Hải và Cộng sự