Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021

(Baonghean.vn) -Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị...
Sáng 7/4, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.
Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương. 
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đồng chủ trì; tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy và cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Xử lý nghiêm minh các tổ chức, đảng viên vi phạm

Theo báo cáo của UBKT Trung ương, trong quý I, cấp ủy và UBKT các cấp đã tập trung nghiên cứu, thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII. UBKT Trung ương đã kịp thời ban hành Hướng dẫn giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; thành lập 17 tổ biên tập sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát. Đây là những văn bản rất quan trọng, làm cơ sở để sớm đưa Nghị quyết Đại hội về nội dung công tác kiểm tra, giám sát vào cuộc sống.
Trong quý I, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.744 tổ chức Đảng và 6.323 đảng viên, trong đó 1.419 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận 32 tổ chức Đảng có vi phạm, khuyết điểm, có 1 tổ chức Đảng đến mức phải thi hành kỷ luật; kết luận 51 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 8 trường hợp.
UBKT các cấp đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 139 tổ chức Đảng cấp dưới, đã kiểm tra xong 74, kết luận 64 tổ chức Đảng có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng; kiểm tra 692 đảng viên, trong đó, có 303 cấp ủy viên, đã kết luận 358 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 232 trường hợp.
Kiểm tra 1.297 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 685 tổ chức Đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 199 tổ chức Đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất, kinh doanh. 
Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Qua kiểm tra đã kết luận và xử lý nghiêm minh các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.
Chất lượng, hiệu quả về công tác giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính Đảng, kiểm tra Đảng ngày càng được nâng lên...
Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại
Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đại hội Đảng các cấp.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh Ủy ban KT Trung ương

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi có nhiều bức xúc, dư luận quan tâm; chú ý giám sát đều các khu vực, lĩnh vực, địa phương; siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm các văn bản về phòng, chống tham nhũng...

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị các địa phương giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cần thực sự quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân dân, báo chí, công luận; từ đó phát hiện, xử lý và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Coi trọng công tác tuyên truyền, kịp thời báo cáo kết quả các kỳ họp để công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT và cơ quan UBKT; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới…
Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới là hết sức nặng nề, song từ những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, cùng sự ủng hộ, động viên của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1/2021 của Nghệ An
Quý I/2021, cấp ủy và UBKT các cấp Nghệ An đã chủ động ban hành quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập và triển khai 3 đoàn kiểm tra theo chương trình. Cấp ủy các cấp kiểm tra 175 tổ chức Đảng và 294 đảng viên; tổ chức giám sát chuyên đề 164 tổ chức Đảng, 250 đảng viên; thi hành kỷ luật 130 đảng viên, trong đó có 7 cấp ủy viên.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát đối với 3 tổ chức Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 29 tổ chức Đảng, 79 đảng viên; Qua kiểm tra kết luận 21 tổ chức Đảng và 52 đảng viên có vi phạm; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 276 tổ chức Đảng và giám sát chuyên đề 137 tổ chức Đảng, 205 đảng viên.
Bên cạnh đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã tích cực triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.