Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ hai. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2020. Thảo luận thống nhất thông qua Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng Khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Quốc Đạt

Hội nghị cũng thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021; góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2020, phương hướng trọng tâm năm 2021.

Năm 2021, Đảng bộ Khối xác định những giải pháp trọng tâm công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước và cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Đoàn  thể…

Quá trình đó, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên; Tiếp tục duy trì việc đổi mới cách thức tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết và làm bài thu hoạch bằng hình thức trực tuyến. Trước mắt tổ chức tốt việc tuyên truyền về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đảm bảo tính hiệu quả cao nhất.

Các đồng chí tham gia hội nghị quyên góp ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2021. Ảnh: Quốc Đạt

Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã thống nhất đánh giá xếp loại các tổ chức cơ sở năm 2020. Trong khuôn khổ hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã quyên góp ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Tân Sửu 2021. Số tiền quyên góp tại hội nghị trên 10.000.000 đồng./.