Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư

Thanh Lê 28/12/2022 12:33

(Baonghean.vn) - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên bám sát Kế hoạch triển khai Chỉ thị 18-CT/TW với 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để triển khai toàn diện các nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám sát, phản biện xã hội.

Sáng 28/12, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương về “Phát huy vai trò nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chủ trì tại điểm cầu tại Nghệ An. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Thời gian qua, thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác giám sát, phản biện xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, sự tham gia của các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu quán triệt các nội dung Chỉ thị 18 của Ban Bí thư. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương về “Phát huy vai trò nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 18.

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội.

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hoá kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu; ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 18 và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước. Ảnh: Thanh Lê

Để triển khai hiệu quả nội dung này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đề nghị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tăng cường tổ chức giám sát chuyên đề trong phạm vi toàn quốc; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp lựa chọn nội dung giám sát phù hợp.

Cùng với đó cần phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam, thu hút đội ngũ chuyên gia, nhân sỹ trí thức, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội; Ưu tiên bố trí nhân sự có năng lực, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về tổ chức hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đề nghị hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên bám sát Kế hoạch triển khai Chỉ thị 18-CT/TW với 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ đó triển khai nội dung, nhiệm vụ, cách thức tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể và thời gian, lộ trình thực hiện phù hợp để triển khai toàn diện các nội dung, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám sát, phản biện xã hội./.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO