Hội Nông dân tỉnh cần nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả

(Baonghean.vn) - Sáng 6/1, UBND tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết chương tình phối hợp công tác năm 2016.

Các đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. 

Đại diện Trung tâm khuyến nông tỉnh, trạm khuyến nông huyện Nghi Lộc và người dân chứng kiến buổi nghiệm thu mô hình cá leo. Ảnh tư liệu

Trong năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị phối hợp với các cấp Hội Nông dân triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, như vận động nhân dân thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh và các địa phương đã cấp hơn 5,7 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện quản lý, triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Trong năm đã xây dựng, nhân rộng được hàng trăm mô hình kinh tế, tổ chức hàng chục lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và chuyển giao khoa học công nghệ, dạy nghề cho hội viên Hội Nông dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đánh giá cao các kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh.

Bên cạnh những thành công, công tác phối giữa các sở, ngành với Hội Nông dân vẫn chưa nhịp nhàng, thường xuyên nhất là việc tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Việc ký kết chương trình phối hợp có lúc chưa thực chất, còn mang tính hình thức.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng yêu cầu các cấp ngành và Hội Nông dân tỉnh tiếp tục triển khai tốt các nội dung đã ký kết giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh; Tập trung, xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; Thực hiện tốt việc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Phối hợp tốt giám sát việc sử dụng thuốc thú y, bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Thanh Sơn