Hội thảo 'Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045' tại Hà Nội

Thành Duy 20/12/2022 10:52

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội; Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một số ban, sở, ngành.

XÂY DỰNG VÀ HÌNH THÀNH MỘT ĐỘNG NĂNG PHÁT TRIỂN MỚI

THỰC CHẤT, THỰC TẾ

Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”. Năm 2019, trên cơ sở sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 về "Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW phát biểu mở đầu hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Để đánh giá toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Ban Bí thư đã chỉ đạo Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và Tỉnh ủy Nghệ An triển khai tổng kết Nghị quyết và xây dựng Báo cáo tổng kết trình Bộ Chính trị trong quý I/2023.

Hội thảo được tổ chức nhằm có thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn, phục vụ công tác tổng kết từ 3 giác độ: Các chuyên gia, nhà khoa học; tỉnh Nghệ An và các cơ quan quản lý. Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết: Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các mặt; tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại, hạn chế, nhất là mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020 chưa đạt được.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo một số bộ dự hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Khát vọng đưa Nghệ An phát triển tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế vẫn luôn là mục tiêu trăn trở của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà; đồng thời, qua thực tiễn gần 10 năm triển khai Nghị quyết số 26, Nghệ An rất mong muốn có một cơ chế và nguồn lực đủ mạnh, có tính đột phá cao để cộng hưởng với sự đoàn kết, nỗ lực trong toàn Đảng bộ và nhân dân, đưa tỉnh nhà tiến nhanh, tiến vượt trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: “Với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và thẳng thắn, chúng tôi hy vọng và tin tưởng sẽ tiếp thu được nhiều ý kiến quý báu từ hội thảo hôm nay để tham khảo trong quá trình triển khai công việc thực tế ở địa phương, đồng thời sẽ là những gợi ý quan trọng để hoàn thiện Đề án tổng kết Nghị quyết 26, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định trong thời gian tới”.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Tổng kết Nghị quyết số 26 phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có những nhận định, đánh giá công phu, sâu sắc về hiện trạng của Nghệ An, nhất là sau 10 thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đã đến lúc Nghệ An phải nhìn nhận lại, đánh giá thật khách quan tiềm năng, thế mạnh và năng lực thật sự của tỉnh, để xây dựng và hình thành một động năng phát triển mới, thực chất và thực tế trên bốn phương diện: Tư duy phát triển mới; Không gian phát triển mới; Nguồn lực phát triển mới; Lĩnh vực phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu định hướng hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Để năng lực phát triển mới của Nghệ An được hình thành dựa trên một cấu trúc toàn diện, tại hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu, nhà khoa học thảo luận, kiến nghị nhiều giải pháp mới về đẩy mạnh công tác đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Nghệ An.

Trong hệ các giải pháp rất cần đề ra được những giải pháp mang tính đột phá về: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh… Đặc biệt, điều rất quan trọng là cần quán triệt sâu sắc quan điểm: Sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ tỉnh và sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại hội thảo. Ảnh: Thành Duy

SỨ MỆNH, TRỌNG TRÁCH PHÁT TRIỂN NGHỆ AN GIAI ĐOẠN MỚI

Hội thảo đã nghe PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề: “Sứ mệnh, trọng trách và các vấn đề đặt ra cho Nghệ An sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26”, trong đó đề xuất tầm nhìn và cách tiếp cận hành động; hệ mục tiêu, ưu tiên chiến lược và thể chế vượt trội cho Nghệ An.

PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề: “Sứ mệnh, trọng trách và các vấn đề đặt ra cho Nghệ An sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26". Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, để có thêm góc nhìn về phát triển các ngành công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Nghệ An, TS Dương Đình Giám - Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp, Bộ Công Thương đã có tham luận với chủ đề: “Các giải pháp nhằm phát triển các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Nghệ An”.

Trong đó, ông gợi mở một số định hướng cụ thể đối với các ngành công nghiệp truyền thống và các ngành công nghiệp mới. Cụ thể, đối với các ngành công nghiệp truyền thống cần phát triển công nghiệp khai khoáng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ cao, chế biến tinh; đồng thời phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành một trong những ngành chủ lực; phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, nhất là các loại vật liệu mới với kỹ thuật cao.

TS Dương Đình Giám - Hội khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp, Bộ Công Thương phát biểu tham luận. Ảnh: Thành Duy

Đối với các ngành công nghiệp mới, TS Dương Đình Giám gợi mở tỉnh chủ động phát triển một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh, như: Công nghiệp phục vụ nông nghiệp sinh thái; công nghiệp hóa dược nhằm khai thác tiềm năng nguồn dược liệu ở khu vực miền Tây Nghệ An.

Ở một góc nhìn khác về ứng dụng công nghệ cao nhưng trong ngành nông nghiệp, GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề: “Các giải pháp nhằm phát triển các ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Nghệ An”.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, Nghệ An có tiềm năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo đó nên chú trọng vào 3 đối tượng chính để có thể tạo đột phá: Gỗ, sản phẩm từ gỗ, dược liệu, chăn nuôi đại gia súc; gắn với đó tỉnh cần ban hành các chính sách đặc thù, ưu tiên và xây dựng các đề án và kế hoạch cụ thể để thực hiện các định hướng trên.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á tham luận. Ảnh: Thành Duy

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp đang có những đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của Nghệ An, bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á tham luận với chủ đề: “Những điều kiện để Nghệ An có thể thu hút đầu tư của các doanh nghiệp lớn, chiến lược - góc nhìn từ TH True Milk”.

Theo đó, bà Thái Hương đề nghị quan tâm các chính sách vượt trội để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là ở khu vực miền Tây Nghệ An để phát triển dược liệu, cây ăn quả, du lịch; đồng thời phát triển cảng biển nước sâu Cửa Lò.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghe các tham luận với các chủ đề đại diện cho các ngành, lĩnh vực cơ bản về phát triển bền vững tỉnh Nghệ An: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, văn hóa,... để có thêm những căn cứ khoa học và thực tiễn, có thêm nhiều góc nhìn hơn, tại hội thảo, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đã cung cấp thêm các vấn đề mới, các vấn đề cần làm rõ, bổ sung để thảo luận tại hội trường; tập trung vào các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghệ An cần xác định rõ mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới là “dân phải giàu, tỉnh phải mạnh” thông qua các chỉ tiêu về GRDP bình quân đầu người, cân đối ngân sách, phát triển thành tỉnh công nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Nguyên Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh phải có những định hướng phù hợp phát triển cho từng vùng trong tỉnh Nghệ An: Biển, đồng bằng, miền núi; theo đó phải có các cơ sở hạ tầng phù hợp, nhất là phải có các cảng biển; cần phải có những định hướng phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ toàn diện dựa trên cơ sở đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy ở mức cao nhất giá trị văn hóa, bản sắc xứ Nghệ, con người Nghệ An, làm sao cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, Nghị quyết mới của Bộ Chính trị sẽ tạo niềm tin, niềm phấn khởi không chỉ cho nhân dân Nghệ An mà cho cả đất nước trong thời kỳ mới.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại hội thảo, các đồng chí: Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội và đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những trao đổi, phân tích và gợi mở thêm nhiều nội dung định hướng cho phát triển của Nghệ An trong thời gian tới; đặc biệt là bên cạnh khắc phục các điểm nghẽn về hạ tầng như cảng biển nước sâu, sân bay thì cần quan tâm đến hạ tầng công nghiệp và hạ tầng số…

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW phát biểu tổng kết hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW nhấn mạnh, các tham luận và nội dung trao đổi tại hội thảo và trong kỷ yếu đều rất sâu sắc, toàn diện; không chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, mà còn tập trung làm rõ các ưu điểm, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm phát triển nhanh, bền vững tỉnh Nghệ An thời gian tới.

Trên cơ sở tổng kết 8 nội dung cơ bản đã trao đổi, thay mặt Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bày tỏ sự đánh giá cao, trân trọng các góp ý của các đại biểu tại hội thảo vì sự phát triển của tỉnh Nghệ An, đóng góp cho thành công của hội thảo, thành công của việc tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW; cũng như ban hành Nghị quyết mới của Bộ Chính trị cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng tỉnh Nghệ An.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hội thảo 'Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045' tại Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO