Homestay miền Tây: Tiềm năng và hướng mở

LTS: Homestay là loại hình du lịch lưu trú gắn với cộng đồng đang thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước, nhất là ở những địa phương phong phú bản sắc văn hóa, ẩm thực và hệ sinh thái như Nghệ An. Những năm qua, dịch vụ homestay phát triển ở vùng cao miền Tây của tỉnh đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng các dân tộc bản địa, góp phần mở hướng phát triển kinh tế du lịch. Tuy nhiên, để khai thác được hết tiềm năng sẵn có, loại hình này đang cần có sự kích cầu mạnh mẽ hơn.