Hơn 24.000 thí sinh Nghệ An đăng ký dự thi 'Ánh sáng soi đường'

(Baonghean.vn) - Qua một tuần phát động, Nghệ An có trên 24.256 lượt thí sinh đăng ký và 15.583 lượt thí sinh dự cuộc thi 'Ánh sáng soi đường' và hiện là đơn vị có lượng thí sinh tham gia dự thi đứng thứ 4 trên toàn quốc.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp, được tổ chức từ tháng 3 - 5/2017 và được chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và Bảng đội tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa.

Tỉnh đoàn đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tuần 1 Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần 2. Ảnh: Mỹ Nga

Mục đích cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trường học; tạo sân chơi cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

Ban Tổ chức căn cứ theo số điểm cao nhất của người dự thi lưu trên hệ thống của website để trao giải hàng tuần. Qua 1 tuần triển khai (từ ngày 5/3 đến ngày 16/3/2017) tỉnh Nghệ An có trên 24.256  lượt thí sinh đăng ký và 15.583 lượt thí sinh đã thi trong tổng số 80.000 sinh viên, đạt tỷ lệ tham gia 19.5%. Nghệ An hiện là đơn vị có lượng thí sinh tham gia dự thi đứng thứ 4 trên toàn quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị cam kết vận động 80% sinh viên biết, tìm hiểu và tham gia Hội thi nghiêm túc; đồng thời, cần quan tâm, nâng cao hệ thống kỹ thuật, máy tính để các thí sinh dễ dàng đăng nhập và dự thi.

Hội thi là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ để thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; tham gia Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tuần 1 Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần 2.

Các thí sinh đăng ký và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn. Các thí sinh trải qua 3 vòng thi: Theo dòng lịch sử, Đi tìm chân lý và Ánh sáng soi đường với nội dung thi bao gồm: kiến thức về triết học Mác - Lênin; kinh tế chính trị; chủ nghĩa xã hội khoa học; tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...


Mỹ Nga