Hơn 53% HTX ở Nghệ An hoạt động cầm chừng

(Baonghean) - Báo cáo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, 6 tháng đầu năm 2017, các địa phương ở Nghệ An có 32 HTX thành lập mới (28 HTX Nông nghiệp, 4 HTX Phi nông nghiệp), đưa tổng số HTX hoạt động trên địa tỉnh lên 616 HTX.

Sản xuất tăm tre ở HTX Quế Sơn (Quế Phong). Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, 269/616 HTX hoạt động có hiệu quả (chiếm 43,66 %); 332/616 HTX hoạt động cầm chừng (chiếm 53,89 %); 15 HTX chờ giải thể (chiếm 2,43 %).

Sở dĩ phần lớn HTX hoạt động cầm chừng là sau chuyển đổi theo Luật HTX 2012, nhiều HTX, nhất là lĩnh vực nông nghiệp quy mô nhỏ, sản phẩm chưa xây dựng được thương hiệu, hoạt động kinh doanh hiệu quả chưa cao, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho xã viên và nông dân còn rất hạn chế…

Cùng đó, công tác phối hợp giữa HTX với các sở, ngành, địa phương trong phát triển HTX kiểu mới chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Trước thực tế đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang tích cực phối hợp triển khai xây dựng chuỗi liên kết, thành lập các Liên hiệp HTX, làm tốt vai trò cầu nối để các HTX thực hiện xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

Các HTX ở Nghệ An hiện thu hút 265.612 thành viên và 52.162 lao động làm việc thường xuyên. Tổng vốn điều lệ của các HTX: 216.224,4  triệu đồng, bình quân 336,27 triệu/HTX.

Trong tổng số 616 HTX hiện nay, có 430 HTX DV Nông nghiệp; 127 HTX phi nông nghiệp, 59 Quỹ tín dụng...

 » Nghệ An: Phấn đấu thành lập thêm trên 50 HTX trong năm 2017
 

Nguyên Nguyên