Hưng Nguyên khảo sát mức độ hài lòng của nhân dân với chủ tịch HĐND, UBND cấp xã

(Baonghean.vn) - Chủ tịch HĐND, UBND 22 xã, 1 thị trấn của huyện Hưng Nguyên được nhân dân đánh giá mức độ hài lòng thông qua hai nội dung: đạo đức, lối sống và năng lực, uy tín.
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên Thái Thị Hải Châu (đứng) trao đổi với cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên về công tác khảo sát. Ảnh: Thành Duy
Ban Thường trực UBMTTQ huyện Hưng Nguyên chủ trì, phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện và Phòng Nội vụ tiến hành lấy phiếu đánh giá tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo, xã thị trấn được tổ chức lần 2 trong năm 2018, thời gian dự kiến kết thúc khảo sát là 15/10.
Hoạt động này được thực hiện trên nguyên tắc xây dựng, tự nguyện, khách quan, dân chủ và minh bạch. 

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên Thái Thị Hải Châu cho biết: Kết quả khảo sát được báo cáo Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn..

Đây là kênh thông tin trên tinh thần xây dựng là chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền ngày càng tốt hơn ở các nội dung khảo sát, đánh giá; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. 

“Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, bà Châu cho biết thêm mục đích cuộc khảo sát.

Huyện Hưng Nguyên có 22 xã và 1 thị trấn. Tính đến ngày 27/9, đơn vị này đã khảo sát được 12 xã. 

Thời gian này, Hưng Nguyên cũng triển khai khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân trên một số lĩnh vực quản lý Nhà nước ở cơ sở đối với các chức danh gồm: Tư pháp - Hộ tịch, trong đó khảo sát đối với cán bộ làm công tác hộ tịch; Văn hóa - Xã hội, trong đó kháo sát với cán bộ làm công tác chính sách; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn)/địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), trong đó khảo sát đối với cán bộ làm công tác địa chính. 

Nội dung khảo sát gồm: thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm với công việc và đạo đức, lối sống. Các công chức này cũng được đánh giá ở 3 mức độ: hài lòng, bình thường và chưa hài lòng.